Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

wybieramyoipe.pl :: wszystko o produktach OIPE

W świecie finansów osobistych w Polsce, końcówka 2023 roku oznacza początek nowego rozdziału dla osób planujących swoje emerytury. Do tej pory wybór był stosunkowo prosty – decydowaliśmy się na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), korzystając z różnych korzyści podatkowych. A tutaj nagle pojawił się: Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE).

Często niesłusznie nazywany 'europejską emeryturą’, OIPE wprowadza do Polski formułę oszczędzania emerytalnego, która bardzo przypomina IKE: korzyścią podatkową jest tutaj brak opodatkowania przy utrzymaniu inwestycji po osiągnięciu wieku emerytalnego. OIPE różni się jednak pod względem możliwości inwestycyjnych. Unikatowym aspektem OIPE jest to, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma swobodę w ustalaniu indywidualnych korzyści podatkowych dla tego produktu.

W roku 2016 pracowałem w grupie roboczej przy Komisji Europejskiej nad podstawami tego typu produktów (więcej informacji tutaj i tutaj) – tym chętniej zabrałem się do pracy – i pod koniec 2023 roku udostępniłem portal Wybieramy OIPE będący swoistą encyklopedią informacji o tej formie inwestowania.


Adres portalu: www.wybieramyoipe.pl

Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat tego typu produktów:

Zapraszam do lektury i komentowania:)

Wszystko o OIPE

Remigiusz Stanisławek

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

     

    Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
    © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


    Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


    Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.