Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

Wspieram edukacyjnie i współpracuję z różnymi instytucjami / organizacjami

Pomagam zmieniać świat pośrednictwa finansowego

Edukacja i dodatkowe działania
:: bo warto pomagać


Razem można zdziałać więcej. Stąd od lat wspieram wiele organizacji szerząc wiedzę oraz pomagając zmieniać na lepsze świat doradztwa finansowego w Polsce.

Model interntowej współpracy z inwestorami
(w formie Finansowego SPA) daje mi czas na zaangażowanie w realizację tej dodatkowej działalności.

To mój mały wkład zgodnie z mottem Lesa Browna które od lat mnie inspiruje:

Głupio byłoby odejść z tego świata nie zostawiając niczego dla potomnych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Od lat wykładam dwa przedmioty na studiach podyplomowych Doradztwa Finansowego

Europejska Federacja Doradców Finansowych (EFFP)

którą wspieram w promowaniu dobrych praktyk i promocji rzetelnego doradztwa finansowego w Polsce

Europejska Federacja Doradców i Pośredników finansowych (FECIF)

w ramach tej współpracy m.in. działałem w Grupie Roboczej do spraw europejskich produktów emerytalnych – które w 2023 pojawiły się także w Polsce (OIPE)

Million Dollar Roud Table (MDRT)

w ramach kilku kongresów światowych prowadziłem dla pośredników ubezpieczeniowych/finansowych warsztaty, debaty i prezentacje

Firmy ubezpieczeniowe

Dedykowane szkolenia dla pośredników firm ubezpieczeniowych

Szkolenia dla Twoich pracowników

Warsztaty i prelekcje dla pracowników firm o tematach finansów osobistych

Wspieram organizacje studenckie

Prowadząc wykłady na konferencjach i festiwalach studenckich. O finansach a także wykłady motywacyjne


Dla zainteresowanych

Więcej szczegółów o mojej dodatkowej działalności


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Od kilku lat wykładam na Studiach Podyplomowanych: Bankowość i Doradztwo Finansowe prowadząc dwa przedmioty (z których jeden kończący się egzaminem).

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia którą ukończyłem (tytuł mgr) i na której dodatkowo:

 1. działałem aktywnie w Katedrze Informatyki Ekonomicznej współorganizując międzynarodowe konferencje Business Information Systems
  byłem też zatrudniony jako asystent w Katedrze (prowadząc jeszcze w trakcie studiów proste zajęcia dla studentów I roku)
  mam za sobą też dwa lata studiów doktoranckich

EFFP Polska

Pełna nazwa: Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (€uropean Federation of Financial Professionals Polska)
Strona www: https://effp.pl/

Bezpośrednio z fundacją współpracuje Europejska Akadamia Planowania Finansowego: https://akademiaplanowaniafinansowego.pl/

EFFP to stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.

Sukcesami €FFP Polska jest m.in. włączenie w 2010 roku do klasyfikacji zawodów w Polsce zawodu Doradca Finansowy, z kodem zawodu 241202 (Dz. U. nr 82 poz. 537). A w 2013 roku do zatwierdzenia w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Od wielu lat aktywnie współpracuję z tą organizacją w zakresie promowania rzetelnego Doradztwa Finansowego w Polsce. To między innymi:

 • wykłady na kursach przygotowawczych do egzaminów certyfikacji EFG
 • wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • reprezentowanie EFFP na różnego rodzaju wydarzeniach – konkursy dla maturzystów/ studentów

FECIF Europe

Od wielu lat jestem także członkiem organizacji FECIF. To Europejska Federacja Doradców i Pośredników finansowych (FECIF) została utworzona w czerwcu 1999 roku dla rozwoju i promocji roli finansowych doradców i pośredników w Europie. FECIF jest niezależną organizacją non profit występującą w imieniu doradców i pośredników finansowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Jest jedyną tego typu organizacją w Europie. Siedziba FECIF mieści się w Brukseli.

W ramach współpracy między EAFP a FECIF brałem udział jako przedstawiciel Polski na kongresie CIFA 2016 oraz brałem udział jako jedyny przedstawiciel Polski w projekcie PEPS w ramach współpracy z Komisją Europejską gdzie przygotowaliśmy podwaliny merytoryczne pod międzynarodowy system emerytalny (OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny).


MDRT – Million Dollar Roud Table

To największa i prawdopodobnie najstarsza na świecie organizacja zrzeszająca doradców finansowo ubezpieczeniowych. Nie ma tutaj certyfikacji – jedynie różne poziomy członkostwa, wynikające ze skali prowadzonego biznesu finansowo-ubezpieczeniowego i rzetelności wykonywania zawodu doradcy.

Członkiem organizacji jestem systematycznie od 2014, z blisko dziesięcioma tytułami Top Of The Table (najwyższy status członkostwa w organizacji).

Więcej informacji na stronach organizacji: www.mdrt.org

Uczestniczyłem w kilkunastu kongresach MDRT (z reguły 2x w roku – USA, czasem Kanada) angażując się w działania organizacji jako wolontariusz PGA na dwóch kongresach. Jednocześnie wnosząc wkład w światowe kongresy w formie kilku wykładów i wystąpień, w tym moje najważniejsze wystąpienie przed 15.000 publicznością w Los Angeles w 2018 roku.

Za wcześnie na współpracę?

Jeżeli na razie chcesz tylko otrzymać dodatkowe materiały
to wypełnij anonimowy formularz zapisu na listę informacyjną
lub zajrzyj na comiesięczny webinar informacyjny.

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.