Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

Certyfikowany doradca finansowy Poznań (i cała Polska) – Remigiusz Stanisławek (EAFP, ToT MDRT, FECIF)

Nie pomyl pojęć Doradca Inwestycyjny a Doradca Finansowy!

Certyfikowany Doradca Finansowy
:: zapraszam do współpracy


Celem tej strony jest wyjaśnić różnice między doradcą finansowym (certyfikowanym) a doradcą inwestycyjnym (licencjonowanym).

Wbrew powszechnej opinii Doradca Inwestycyjny nie może doradzać własnym Klientom (a nawet nie może ich mieć!)

Zadanie doradcy inwestycyjnego jest całkiem inne niż doradcy finansowego. Zrozumiesz dlaczego absolutnie nie mam potrzeby ani zamiaru stawać się doradcą inwestycyjnym!

Zapraszam do lektury,

Remigiusz Stanisławek


Doradcą Finansowym w Polsce dziś może nazwać się każdy…

Certyfikowanym Doradcą Finansowym – już nie. Zobacz różnicę.


Moje tytuły / certyfikaty

Pełne informacje o mnie znajdziesz na tej stronie.

Na tej stronie przedstawiam w formie artykułu jedynie informacje na temat certyfikacji w zakresie doradztwa finansowego. Zapewniam że kilka informacji Cię zaskoczy. Zachęcam do lektury.


Remigiusz Stanisławek

 • Certyfikowany Doradca Finansowy EFG (European Financial Guide) organizacji EFFP
 • Ukończony egzaminami kurs EFC (European Financial Consultant) organizacji EFFP
 • Wielokrotny tytuł Top of The Table organizacji Million Dollar Round Table
 • Członek europejskiego stowarzyszenia FECIF (gdzie działałem w projekcie PEPS – więcej tu i tu)
 • Uprawnienia do czynności agencyjnych w zakresie ubezpieczeń – nr rejestru KNF 113392131/P

Więcej informacji o poszczególnych organizacjach przeczytasz na tych stronach: EFFP, MDRT, FECIF.


Nie jestem Licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym. Ani nie zamierzam nim się stawać.

Wyjaśnienie znajdziesz w dalszej części artykułu. Tytuł ten jest potocznie błędnie interpretowany…


Tytułem wstępu

Każdy może otworzyć działalność gospodarczą lub zatrudnić się w branży finansowej a następnie wydrukować wizytówki i napisać na nich Doradca Finansowy.

Tak naprawdę każdy może tytułować się Doradcą Finansowym. Nawet nie mając żadnego doświadczenia ani też wykształcenia w tym kierunku.

Dlatego Europejska Akademia Planowania Finansowego jako jeden z celów (zrealizowanych) wprowadziła standard zawodu Doradcy Finansowego.

Na zdjęciu mój certyfikat (z 2013 roku).

W odróżnieniu od Certyfikowanego Doradcy – niecertyfikowany doradca finansowy będzie (najczęściej) po prostu Pośrednikiem Finansowym oferującym to co nakazuje pracodawca.

Rzadziej będą to prawdziwi pasjonaci, realizujący swoją pracę na tym samym poziomie co Certyfikowani Doradcy Finansowi – z bardzo zaawansowaną wiedzą, doświadczeniem, rzetelnością i uczciwością. Znam osobiście wiele takich osób. Z różnych względów nie przystępujących do formalnej certyfikacji.


Pierwsze zaskoczenie…

W krajach europejskich nie ma (poza wyjątkami) certyfikacji doradztwa finansowego przez instytucje państwowe…

Według mojej wiedzy jedynie w Wielkiej Brytanii wprowadzono model certyfikacji pośrednictwa finansowego na poziomie państwowym.

A W Polsce?

W Polsce także nie ma państwowego systemu certyfikacji Doradców Finansowych!

Są oczywiście nadzorowane przez Państwo certyfikacje Maklerów Papierów Wartościowych czy też Licencjonowanych Doradców Inwestycyjnych. Ale te tytuły nie są związane z wykonywaniem usług Doradztwa Finansowego.


Kto certyfikuje Doradców Finansowych?

Skoro nie ma oficjalnej państwowej certyfikacji (być może to wynik wprowadzonej lata temu tak zwanej 'decentralizacji zawodów’ – musi istnieć jakiś inny sposób certyfikacji. Realizowanej przez podmioty nie związane z państwowym nadzorem finansowym.

W Polsce poważnie można podchodzić do dwóch firm oferujących certyfikację Doradców Finansowych:

 • EFFP: Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska
 • EFPA: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

EFFP Polska

Pełna nazwa: Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (€uropean Federation of Financial Professionals Polska)
Strona www: https://effp.pl/

Bezpośrednio z fundacją współpracuje Europejska Akadamia Planowania Finansowego: https://akademiaplanowaniafinansowego.pl/

EFFP to stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.

Sukcesami €FFP Polska jest m.in. włączenie w 2010 roku do klasyfikacji zawodów w Polsce zawodu Doradca Finansowy, z kodem zawodu 241202 (Dz. U. nr 82 poz. 537). A w 2013 roku do zatwierdzenia w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Od wielu lat aktywnie współpracuję z tą organizacją w zakresie promowania rzetelnego Doradztwa Finansowego w Polsce. To między innymi:

 • wykłady na kursach przygotowawczych do egzaminów certyfikacji EFG
 • wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • reprezentowanie EFFP na różnego rodzaju wydarzeniach – konkursy dla maturzystów/ studentów

EFPA Polska

Pełna nazwa: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego
Strona www: https://efpa.pl/

EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie


Certyfikowanym Doradcą Finansowym zostać łatwo nie jest

To przede wszystkim wynik trudnych egzaminów – gdzie oprócz wiedzy teoretycznej z wielu dziedzin dotyczących finansów osobistych egzamin zawiera wiele skomplikowanych zadań z matematyki finansowej, kredytowej i inwestycyjnej.

W obu firmach realizujących certyfikację Doradców Finansowych w Polsce (EFFP i EFPA) jako przedstawicieli na Polskę europejskich organizacji – są bardzo wysokie wymagania (dla np. sposobu przeprowadzania egzaminów).


FECIF Europe

Od wielu lat jestem także członkiem organizacji FECIF. To Europejska Federacja Doradców i Pośredników finansowych (FECIF) została utworzona w czerwcu 1999 roku dla rozwoju i promocji roli finansowych doradców i pośredników w Europie. FECIF jest niezależną organizacją non profit występującą w imieniu doradców i pośredników finansowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Jest jedyną tego typu organizacją w Europie. Siedziba FECIF mieści się w Brukseli.

W ramach współpracy między EAFP a FECIF brałem udział jako przedstawiciel Polski na kongresie CIFA 2016 oraz brałem udział jako jedyny przedstawiciel Polski w projekcie PEPS w ramach współpracy z Komisją Europejską gdzie przygotowaliśmy podwaliny merytoryczne pod międzynarodowy system emerytalny (w uproszczeniu mówiąc). Więcej na ten temat w aktualnościach tutaj i tutaj.


MDRT – Million Dollar Roud Table

To największa i prawdopodobnie najstarsza na świecie organizacja zrzeszająca doradców finansowo ubezpieczeniowych. Nie ma tutaj certyfikacji – jedynie różne poziomy członkostwa, wynikające ze skali prowadzonego biznesu finansowo-ubezpieczeniowego i rzetelności wykonywania zawodu doradcy.

Członkiem organizacji jestem systematycznie od 2014, z blisko dziesięcioma tytułami Top Of The Table (najwyższy status członkostwa w organizacji). Więcej informacji na stronach organizacji: www.mdrt.org

Uczestniczyłem w kilkunastu kongresach MDRT (z reguły 2x w roku – USA, czasem Kanada) angażując się w działania organizacji jako wolontariusz PGA na dwóch kongresach. Jednocześnie wnosząc wkład w światowe kongresy w formie wykładów i wystąpień (było ich około 5-ciu), w tym moje wystąpienie przed 15.000 publicznością w Los Angeles w 2018 roku.


A co z Licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym?

Panie Remigiuszu – czy Pana tytuł to: Licencjonowany doradca inwestycyjny?

To bardzo częste pytanie, które pada na początku współpracy z inwestorami.

Odpowiedź jest prosta: nie jestem i nie planuję zdawać egzaminu na licencjonowanego doradcę inwestycyjnego.

Jestem Certyfikowanym Doradcą Finansowym. A rola i zadania doradcy inwestycyjnego i finansowego w świecie finansów są całkowicie inne! I bardzo często mylone z powodu potocznego, uproszczonego postrzegania tych tytułów.

Tytuł Licencjonowanego Doradcy Inwestycyjnego to przepustka do pracy jako zarządzający w Funduszach Inwestycyjnych, zarządzaniem portfelami akcji/obligacji w Biurach Maklerskich. Co ważne: pracy realizowanej w ramach pozostawania w stosunku pracy, zlecenia lub w innym z firmą inwestycyjną, funduszem czy biurem maklerskim.

W rozmowach na temat planowania finansowego (gdyby takie realizował) – Licencjonowany Doradca Inwestycyjny nie może korzystać z tego tytułu… Ponieważ nie dotyczy to tego zakresu działalności.

Dokładnie tak samo jak ja – w przypadku rozmów o inwestowaniu nie posługuję się informacją o wpisie do rejestru pośredników ubezpieczeniowych KNF – ponieważ ten wpis dotyczy wyłącznie tematyki ubezpieczeń.

Doradca inwestycyjny to trudna, wymagająca określonych kwalifikacji praca – najczęściej etatowa o bardzo dobrym poziomie zarobków. Ale nie jest to praca indywidualna nad budowaniem i nadzorem nad realizacją planu finansowego z inwestorami.

Komisja Nadzoru Finansowego: certyfikuje Licencjonowanych Doradców Inwestycyjnych. KNF nadzorując instytucje finansowe (biura maklerskie, fundusze inwestycyjne) w naturalny sposób chce kontrolować osoby pełniące najważniejsze funkcje w tych działalnościach biznesowych – na przykład zarządzających funduszami inwestycyjnymi czy też prowadzących Asset Management w Biurach Maklerskich. Dlatego to KNF wydaje certyfikaty Doradców Inwestycyjnych. I stawia bardzo wyśrubowane wymagania co egzaminów – które są wyjątkowo trudne.

Na rynku czystego Doradztwa Finansowego grupa osób zajmujących się tą działalnością jest znacznie większa. Tu KNF także ma swoje uproszczone postępowanie certyfikacyjne – wymagane przy dystrybucji ubezpieczeń lub ubezpieczeń inwestycyjnych. To relatywnie prosty egzamin KNF oparty o nieco ponad 150 godzin szkoleniowych + dodatkowe egzaminy produktowe. Ale nie jest to żaden certyfikat dotyczący Doradztwa Finansowego.

Na zupełnie innym poziomie realizowana jest certyfikacja EFFP lub EFPA. To forma zbliżona do studiów (oprócz wielu zajęć i egzaminu to także na niektórych poziomach certyfikacji obrona pracy końcowej – w postaci np rozbudowanego planu finansowego). Komisja Nadzoru Finansowego nie prowadzi certyfikacji na rynku Doradztwa Finansowego (ponieważ wykracza to poza zakres działalności KNF). Są za to uznane instytucje Europejskie, które tego typu certyfikację prowadzą w wielu krajach (EFFP Europe, FECIF, CIFA). Dbając o jakość planu szkoleniowego i poziom edukacji oraz bardzo sformalizowaną formę egzaminów.

Osoba poszukująca wsparcia w inwestowaniu ma wybór – może skorzystać z usług pośrednika weryfikując kwalifikacje na podstawie własnej wiedzy lub zweryfikować doradcę dodatkowo wykształceniem kierunkowym (np. studia wyższe) plus europejskim certyfikatem uznawanym w krajach UE.

Zakres wiedzy na kursach i egzaminach jest dopasowany do roli jaką mają na rynku finansowym mieć Doradcy Finansowi i Doradcy Inwestycyjni.

W uproszczeniu można podsumować różnice między Doradcą Finansowym a Inwestycyjnym w ten sposób:

 • Bez Doradców Inwestycyjnych nie byłoby wielu produktów finansowych – i Doradcy Finansowi nie mogliby pośredniczyć w oferowaniu tych produktów indywidualnym inwestorom.
 • Bez Doradców Finansowych praca Doradców Inwestycyjnych nie miałaby sensu – nie mieliby kapitału do zarządzania w produktach, ponieważ nie byłoby na nie Klientów.

Doświadczony Doradca Inwestycyjny – mając stabilne bardzo atrakcyjne zatrudnienie w modelu etatowym nie będzie szukał możliwości zmiany zawodu na Doradcę Finansowego. Głównie z uwagi na poziom zarobków oraz brak konieczności bezpośredniej pracy z Klientami i całkiem innego sposobu pracy – bardzo stabilnego i przewidywalnego modelu pracy i najczęściej normowanego w ramach umowy o pracę.

Doświadczony Certyfikowany Doradca Finansowy który doskonale realizuje się w roli częstych kontaktów z inwestorami i ciągłymi wyzwaniami, dużą zmiennością, potrzebą kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań problemów i oczekiwań inwestorów na wielu płaszczyznach nie będzie zainteresowany rolą Doradcy Inwestycyjnego – z dokładnie odwrotnych powodów: przyzwyczajeń do nienormowanego czasu pracy, dużej swobody w realizowanych działaniach itd.

Certyfikowany Doradca Finansowy najczęściej z dużym doświadczeniem, przekonany o konieczności ciągłej edukacji z reguły działa prowadząc własną, niezależną działalność gospodarczą. Rzadziej będzie zatrudniony w banku lub firmie Doradztwa Finansowego. Zadaniem doradcy jest pomoc Klientom w całym obszarze finansów osobistych, choć oczywiście doradcy mogą specjalizować się w określonych obszarach. Wtedy chętnie przekażą kontakt do innych sprawdzonych doradców specjalizujących się w danym obszarze.

Rzadziej będą zatrudniani na typowych stanowiskach sprzedażowych w bankach lub firmach ‚na rogu ulicy’. Duża wiedza i świadomość rynku oznaczają, że bez trudu potrafią ocenić który produkt jest warty uwagi, a który jest tylko zlepkiem marketingowych obietnic… Nawet pozostając w stosunku pracy nie będą bezkrytycznie polecać tego co nakazuje kierownictwo.


Czy zawód Doradcy Finansowego jest regulowany?

Doradca FinansowyDoradca Inwestycyjny
Zawód regulowany:TakTak
Kod klasyfikacji zawodów:nr zawodu 241202nr zawodu 241202
Wymóg certyfikacji:Wynika ze Standardu Klasyfikacji ZawodówNarzucony przez ustawy / Nadzór Finansowy

Europejska Federacja Doradców Finansowych – z którą blisko współpracuję od wielu lat – od zawsze starała się o uregulowanie zawodu Doradcy Finansowego. W dobie de-regulacji udało się dodać zawód Doradcy Finansowego (z wymaganymi certyfikatami) do Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych pod numerem 241202 (dostępne tutaj). Kluczowym zapisem jest tu wymóg certyfikacji: W zawodzie tym można też pracować po ukończeniu specjalistycznych kursów zawodowych, co powinno być potwierdzone certyfikatami niezależnych, uprawnionych do wydawania certyfikatów organizacji, instytucji.

Zawód Doradcy Inwestycyjnego w tej samej bazie standardów zawodowych występuje pod numerem 241203 (dostępne tutaj).


Zakres działań Doradcy Inwestycyjnego reguluje ustawa

I wyraźnie – zarówno ustawa jak i praktyka – widoczne są różnice między zawodami Doradcy Finansowego i Doradcy Inwestycyjnego.

Dorada Inwestycyjny – zatrudniany jest przez instytucje rynku kapitałowego np TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych), Domy Maklerskie i Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Ustawy regulują np. to jaką minimalną liczbę doradców inwestycyjnych te podmioty muszą zatrudniać. Dlatego zawód Doradcy Inwestycyjnego jest tak pożądany na rynku pracy (duża podaż – wielu firm inwestycyjnych). Podstawową formą pracy Doradcy Inwestycyjnego jest to aby był zatrudniony przez firmę inwestycyjną.I w ramach takiego stosunku pracy wykonywania działań inwestycyjnych.

Mówi o tym już pierwszy punkt Art 125 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

Art. 125. 1. Przez wykonywanie zawodu maklera papierów wartościowych, zwanego dalej „maklerem”, lub doradcy inwestycyjnego, zwanego dalej „doradcą”, rozumie się wykonywanie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej bądź wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania:
1) czynności stanowiących działalność maklerską,
2) związanych z rynkiem finansowym czynności niestanowiących działalności maklerskiej,
3) innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków prowadzonych dla klientów
– w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną.
1a. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również prowadzenie spraw spółki przez komplementariusza lub wspólnika w spółce osobowej będącej domem maklerskim.
2. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również:
1) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych;
2) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, który jest obowiązany do zatrudniania maklerów lub doradców na podstawie odrębnych przepisów prawa przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności określonych w tych przepisach;


Podsumowując

nie jestem Licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym

ale

jestem certyfikowanym Doradcą Finansowym

W przypadku dodatkowych pytań – zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziesz na tej stronie.

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.