Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2016.11 Działam w grupie roboczej PEPS Europe

Zostałem członkiem grupy opracowującej założenia dla europejskiego systemu „transgranicznych” produktów emerytalnych! Uff, długa nazwa. Pełna nazwa projektu w którym biorę udział to w oryginale „Initiative to develop an EU framework for Personal Pensions„.

Jak to się stało? W połowie 2016 roku zostałem oddelegowany (jako członek organizacji FECIF i EFFP) jako jedyny przedstawiciel Polski w tym projekcie. To duże wyzwanie i odpowiedzialność.

Ale do takich wolontariatów zgłaszam się często. Mocno identyfikuję się ze słowami Lesa Browna, który kiedyś urzekł mnie takim zdaniem:

Głupio byłoby odejść z tego świata nie pozostawiając po sobie niczego dla społeczeństwa.

A jeżeli coś z tego projektu ostatecznie Unia Europejska wdroży będę miał w tym swój niewielki udział. A to dla mnie ważne. To także ciekawe doświadczenie (pracujemy w większym projekcie Komisji Europejskiej). Np. od strony formalizacji prac.

Aktualnie (listopad 2016) zakończył się etap międzynarodowych konsultacji w projekcie „Personal European Pension Solution – PEPS” w ramach grupy roboczej PEPS przy FECIF.


Podstawowy dokument z pytaniami w ramach konsultacji (w j ang) pobierzesz na tej stronie.


Co to za inicjatywa?

Możliwości swobodnego przemieszczania się, podejmowania pracy na terenie UE rodzą nowe potrzeby – gromadzenia środków na emeryturę w dowolnym kraju (mówimy tu o prywatnych i dobrowolnych programach inwestycyjnych, nie rządowych jak OFE i ZUS).

Na dziś nie ma ogólno-europejskiego modelu prawnego (i podatkowego) dla takiego wielo-krajowego rozwiązania emerytalnego. Które to rozwiązanie powinno mieć jeszcze zachęty podatkowe.

Obecnie mamy 28 różnych praw działających w poszczególnych krajach członkowskich.

Komisja Europejska jako jeden z priorytetów w dziedzinie finansów stawia budowę tzw CMU (Capital Markets Union) i jego składowych. Jednym ze składników ma być transgraniczna forma prawna produktów emerytalnych. Celem projektu jest pośrednio zniesienie kolejnej 'przeszkody’ w podejmowaniu przez obywateli decyzji o oszczędzaniu na emeryturę…


Capital Markets Union – ważny dla Komisji Europejskiej

CMU ma stanowić jeden, ogólnoeuropejski rynek dla kapitału. Chcemy zwiększyć poziom inwestycji inwestorów indywidualnych i budować zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego. Dlatego kluczowe cele takiego planowanego rozwiązania to pełna przejrzystość, prostota, i dostęp do wielu narzędzi (instrumentów) inwestycyjnych.

Każdy kraj jest jednak inny

Rynek produktów emerytalnych w UE nie jest tak rozwinięty, jak mógłby być, a jego transgraniczność jest po prostu marginalna, zarówno pod względem dostępności produktów (ja nie znam…) i możliwości dla oszczędzających na emeryturę w kraju A aby przenieść te oszczędności do kraju B – nie tracąc korzyści np. podatkowych.

Nie będzie łatwo

Ale próbujemy. Liczę, że niedługo będę mógł zaprezentować dokładniej założenia takiego systemu i opowiedzieć o wynikach ale i o tym jak działają dobrowolne produkty emerytalne w innych krajach.


O oczekiwaniach dla modelu PEPS pisał ostatnio Bloomberg

Aktualizacja 2018

Aktualny stan projektu można sprawdzać na stronie:

Aktualizacja 2019

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

     

    Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
    © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


    Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


    Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.