2016.11 Działam w grupie roboczej PEPS Europe

Zostałem członkiem grupy opracowującej założenia dla europejskiego systemu „transgranicznych” produktów emerytalnych! Uff, długa nazwa. Pełna nazwa projektu w którym biorę udział to w oryginale „Initiative to develop an EU framework for Personal Pensions„.

Jak to się stało? W połowie 2016 roku zostałem oddelegowany (jako członek organizacji FECIF i EFFP) jako jedyny przedstawiciel Polski w tym projekcie. To duże wyzwanie i odpowiedzialność.

Ale do takich wolontariatów zgłaszam się często. Mocno identyfikuję się ze słowami Lesa Browna, który kiedyś urzekł mnie takim zdaniem:

Głupio byłoby odejść z tego świata nie pozostawiając po sobie niczego dla społeczeństwa.

A jeżeli coś z tego projektu ostatecznie Unia Europejska wdroży będę miał w tym swój niewielki udział. A to dla mnie ważne. To także ciekawe doświadczenie (pracujemy w większym projekcie Komisji Europejskiej). Np. od strony formalizacji prac.

Aktualnie (listopad 2016) zakończył się etap międzynarodowych konsultacji w projekcie „Personal European Pension Solution – PEPS” w ramach grupy roboczej PEPS przy FECIF.


Podstawowy dokument z pytaniami w ramach konsultacji (w j ang) pobierzesz na tej stronie.


Co to za inicjatywa?

Możliwości swobodnego przemieszczania się, podejmowania pracy na terenie UE rodzą nowe potrzeby – gromadzenia środków na emeryturę w dowolnym kraju (mówimy tu o prywatnych i dobrowolnych programach inwestycyjnych, nie rządowych jak OFE i ZUS).

Na dziś nie ma ogólno-europejskiego modelu prawnego (i podatkowego) dla takiego wielo-krajowego rozwiązania emerytalnego. Które to rozwiązanie powinno mieć jeszcze zachęty podatkowe.

Obecnie mamy 28 różnych praw działających w poszczególnych krajach członkowskich.

Komisja Europejska jako jeden z priorytetów w dziedzinie finansów stawia budowę tzw CMU (Capital Markets Union) i jego składowych. Jednym ze składników ma być transgraniczna forma prawna produktów emerytalnych. Celem projektu jest pośrednio zniesienie kolejnej 'przeszkody’ w podejmowaniu przez obywateli decyzji o oszczędzaniu na emeryturę…


Capital Markets Union – ważny dla Komisji Europejskiej

CMU ma stanowić jeden, ogólnoeuropejski rynek dla kapitału. Chcemy zwiększyć poziom inwestycji inwestorów indywidualnych i budować zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego. Dlatego kluczowe cele takiego planowanego rozwiązania to pełna przejrzystość, prostota, i dostęp do wielu narzędzi (instrumentów) inwestycyjnych.

Każdy kraj jest jednak inny

Rynek produktów emerytalnych w UE nie jest tak rozwinięty, jak mógłby być, a jego transgraniczność jest po prostu marginalna, zarówno pod względem dostępności produktów (ja nie znam…) i możliwości dla oszczędzających na emeryturę w kraju A aby przenieść te oszczędności do kraju B – nie tracąc korzyści np. podatkowych.

Nie będzie łatwo

Ale próbujemy. Liczę, że niedługo będę mógł zaprezentować dokładniej założenia takiego systemu i opowiedzieć o wynikach ale i o tym jak działają dobrowolne produkty emerytalne w innych krajach.


O oczekiwaniach dla modelu PEPS pisał ostatnio Bloomberg

Aktualizacja 2018

Aktualny stan projektu można sprawdzać na stronie:

Aktualizacja 2019


Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, komentarze, uwagi dotyczące powyższego tekstu lub chcesz dopytać o szczegóły napisz, zadzwoń! Nie ma złych pytań!