Pełna nazwa: Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (€uropean Federation of Financial Professionals Polska)
Strona www: https://effp.pl/

Bezpośrednio z fundacją współpracuje Europejska Akadamia Planowania Finansowego: https://akademiaplanowaniafinansowego.pl/

EFFP to stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.


Moja współpraca z EFFP

Od wielu lat aktywnie współpracuję z tą organizacją w zakresie promowania rzetelnego Doradztwa Finansowego w Polsce. To między innymi:

  • wykłady na kursach przygotowawczych do egzaminów certyfikacji EFG
  • wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • reprezentowanie EFFP na różnego rodzaju wydarzeniach – konkursy dla maturzystów/ studentów

W roku 2016 byłem oddelegowany przez EFFP do komisji roboczej FECIF w ramach międzynarodowych konsultacji „Personal European Pension Solution – PEPS” (https://effp.pl/miedzynarodowe-konsultacje-zakresie-personal-european-pension-solution-peps/).

Więcej informacji w aktualnościach: tutaj oraz tutaj.


Działamy na rzecz standaryzacji

Sukcesami €FFP Polska jest m.in. włączenie w 2010 roku do klasyfikacji zawodów w Polsce zawodu Doradca Finansowy, z kodem zawodu 241202 (Dz. U. nr 82 poz. 537).

Dodatkowo w 2013 roku udało się zatwierdzić pakiet kompetencji w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).