Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2016.12. Projekt PEPS – posiedzenie zarządu FECIF w Paryżu

W ramach grupy opracowującej założenia dla europejskiego systemu „transgranicznych” produktów emerytalnych uczestniczyłem w obradach Zarządu FECIF w Paryżu. O samym projekcie PEPS pisałem we wpisie na tej stronie.


2016-12-13 Posiedzenie Zarządu FECIF

Na spotkaniu Zarządu w Paryżu przedstawiliśmy dotychczasowe wyniki prac nad projektem. Po krótkiej dyskusji otrzymaliśmy mandat do prowadzenia dalszych prac. Czyli pracujemy dalej.

Na zdjęciu członkowie Zarządu i przedstawiciele krajowych organizacji doradców finansowych zrzeszonych w FECIF. Międzynarodowa grupa pasjonatów pracujących m.in. nad regulacjami branży doradztwa. Na zdjęciu przedstawiciele Polski (ja na końcu stołu po lewej), Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii, Czech, Belgi, Luksemburga…


2016-10-24 Publiczne wysłuchanie projektu w Brukseli

Temat PEPS był przedmiotem konsultacji w ramach 'public hearing’ projektu w Brukseli.

Przeprowadzone zostały cztery sesje:

 • Is there a need for promoting personal pensions in the EU? Demographic challenges, market developments and innovation.
 • Personal pensions products should be an attractive choice of saving for individuals. How could we ensure an adequate level of investment protection for them? For providers, what distribution model would be the most efficient way of offering this product?
 • Personal pensions products should be simple, transparent and affordable. What essential
  information should be communicated to potential savers? Should switching be allowed? How do we ensure that mobile workers are able to benefit from its portable features?
 • Challenges of implementing an EU Personal
  Pensions Framework.

2016-11-01 Zakończył się etap konsultacji

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.