2016.12. Projekt PEPS – posiedzenie zarządu FECIF w Paryżu

W ramach grupy opracowującej założenia dla europejskiego systemu „transgranicznych” produktów emerytalnych uczestniczyłem w obradach Zarządu FECIF w Paryżu.

O samym projekcie PEPS pisałem we wpisie na tej stronie.


2016-12-13 Posiedzenie Zarządu FECIF

Na spotkaniu Zarządu w Paryżu przedstawiliśmy dotychczasowe wyniki prac nad projektem. Po krótkiej dyskusji otrzymaliśmy mandat do prowadzenia dalszych prac. Czyli pracujemy dalej.

Na zdjęciu członkowie Zarządu i przedstawiciele krajowych organizacji doradców finansowych zrzeszonych w FECIF. Międzynarodowa grupa pasjonatów pracujących m.in. nad regulacjami branży doradztwa. Na zdjęciu przedstawiciele Polski (ja na końcu stołu po lewej), Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii, Czech, Belgi, Luksemburga…


2016-10-24 Publiczne wysłuchanie projektu w Brukseli

Temat PEPS był przedmiotem konsultacji w ramach 'public hearing’ projektu w Brukseli.

Przeprowadzone zostały cztery sesje:

  • Is there a need for promoting personal pensions in the EU? Demographic challenges, market developments and innovation.
  • Personal pensions products should be an attractive choice of saving for individuals. How could we ensure an adequate level of investment protection for them? For providers, what distribution model would be the most efficient way of offering this product?
  • Personal pensions products should be simple, transparent and affordable. What essential
    information should be communicated to potential savers? Should switching be allowed? How do we ensure that mobile workers are able to benefit from its portable features?
  • Challenges of implementing an EU Personal
    Pensions Framework.

2016-11-01 Zakończył się etap konsultacji

 


Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, komentarze, uwagi dotyczące powyższego tekstu lub chcesz dopytać o szczegóły napisz, zadzwoń! Nie ma złych pytań!