To że część doradców finansowych czy też firm sugeruje że są inwestycje całkowicie bezpieczne, lub nie informuje wyraźnie o ryzykach umieszczając je np. małą czcionką nie oznacza że ryzyka nie istnieją. Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji i budowy każdego portfela.

Ryzykiem w inwestowaniu (tak samo jak ryzykiem w innych sferach życia) można zarządzać i je ograniczać poprzez np. dywersyfikację czy też bardzo dokładne analizowanie poszczególnych możliwości inwestycyjnych. Ale nie można negować istnienia ryzyk.

I najważniejsze – żadne dodatkowe zabezpieczenia (art 777, wpisy na hipotekę, przewłaszczenie nieruchomości, zastawy, poręczenia itp) nie dają gwarancji ani odsetek ani kapitału. Choć oczywiście zwiększają przejrzystość i w jakimś stopniu ograniczają ryzyko.

Z inwestowaniem wiąże się ryzyko!

Jedynie lokaty bankowe i obligacje skarbowe można określić inwestycjami bez ryzyka. Każda inna forma inwestowania związana jest z ryzykiem utraty części lub nawet całości zainwestowanej kwoty.Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie pieniędzy w jakichkolwiek biznesach / inwestycjach (nie tylko w instrumentach finansowych), a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Istnieje wiele ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne branże oraz wiele ryzyk wspólnych dla różnych inwestycji. Żadne dodatkowe zabezpieczenia (nawet hipoteki, poręczenia czy art 777) nie dają gwarancji zainwestowanego kapitału! Poniżej przedstawiam informacje o wybranych ryzykach związanych z inwestowaniem.