Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

Europejska Federacja Doradców i Pośredników finansowych FECIF

Cel: Tworzenie podstaw niezależnego doradztwa finansowego

FECIF Europe / FECIF Polska
:: innowacje, rozwój, współpraca


Założona w czerwcu 1999 roku organizacja FECIF (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych ) odgrywa kluczową rolę w rozwoju oraz promocji zawodu doradców i pośredników finansowych w Europie. Jako niezależna organizacja non-profit FECIF reprezentuje interesy specjalistów finansowych z 27 krajów Unii Europejskiej, a także ze Szwajcarii i Norwegii, będąc jedyną tego typu instytucją na naszym kontynencie.

Moja współpraca z FECIF

ECIF angażuje się w różnorodne inicjatywy i projekty mające na celu wzmocnienie pozycji branży finansowej w Europie. To dla mnie źródło profesjonalnego rozwoju oraz okazja do wymiany doświadczeń na międzynarodowym forum.

Zaszczytem jest współtworzyć przyszłość rynku doradztwa finansowego.

Prace nad produktem OIPE

W latach 2016/2017 jako jedyny przedstawiciel z Polski byłem członkiem grupy roboczej tworzącej podstawy produktu emerytalnego OIPE (Europejska Emerytura), który w 2023 roku pojawił się w Polsce

Kongres CIFA 2016

Reprezentowałem Polskę na kongresie w Monaco reprezentując działania Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

img_658137a5dce0b

Cele organizacji FECIF

Działania FECIF koncentrują się na rozwoju i wspieraniu niezależnego doradztwa oraz pośrednictwa finansowego w Unii Europejskiej. Organizacja ta dąży do:
 1. Łączenia i koordynowania działań różnych europejskich stowarzyszeń finansowych, reprezentując sektor bez dyskryminacji.
 2. Reprezentowania swoich członków przed organami Unii Europejskiej, broniąc ich interesów zawodowych i finansowych oraz odgrywania aktywnej roli w tworzeniu regulacji dla doradców i pośredników finansowych.
 3. Zachęcania do wymiany informacji i doświadczeń między członkami, a także do definiowania standardów i praw dla doradców i pośredników, aby zapewnić ochronę i pozytywny wizerunek sektora
 4. FECIF jest aktywnie zaangażowana w formułowanie założeń prawnych, jak i wdrażanie regulacji na rynku produktów i usług finansowych

Mój wkład w tworzenie produktów OIPE w Europie

Komisja Europejska jako jeden z priorytetów w dziedzinie finansów stawia budowę tzw CMU (Capital Markets Union) i jego składowych. Jednym ze składników jest transgraniczna forma prawna produktów emerytalnych.

Uczestniczyłem w tym projekcie

Zadaniem naszej grupy roboczej przy Komisji Europejskiej było stworzenie podstaw do zniesienia kolejnej ‘przeszkody’ w podejmowaniu przez obywateli decyzji o oszczędzaniu na emeryturę…

Nie było ogólno-europejskiego modelu prawnego (i podatkowego) dla takiego wielo-krajowego rozwiązania emerytalnego. Które to rozwiązanie powinno mieć jeszcze zachęty podatkowe.

Analizie poddaliśmy 28 różnych praw działających w poszczególnych krajach członkowskich.

Oprócz wielu prac projektowych miałem okazję uczestniczyć w grudniu 2016 roku w zebraniu Zarządu FECIF EUROPE w Paryżu gdzie przedstawiliśmy wyniki prac i dostaliśmy zielone światło do dalszego działania.

Efekt końcowy?

W grudniu 2023 produkt OIPE pojawił się w Polsce i kilku innych kracjach

Więcej informacji o samym projekcie opisałem tutaj.

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.