FECIF Europe

Od wielu lat jestem także członkiem organizacji FECIF. To Europejska Federacja Doradców i Pośredników finansowych (FECIF) została utworzona w czerwcu 1999 roku dla rozwoju i promocji roli finansowych doradców i pośredników w Europie.  FECIF jest niezależną organizacją non profit występującą w imieniu doradców i pośredników finansowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Jest jedyną tego typu organizacją w Europie. Siedziba FECIF mieści się w Brukseli. W ramach współpracy między EAFP a FECIF brałem udział jako przedstawiciel Polski na kongresie CIFA 2016.


Projekt PEPS

W połowie 2016 roku zostałem oddelegowany (jako członek organizacji FECIF i EFFP) jako jedyny przedstawiciel Polski w projekcie opracowania założeń dla europejskiego systemu “transgranicznych” produktów emerytalnych!

Na dziś nie ma ogólno-europejskiego modelu prawnego (i podatkowego) dla takiego wielo-krajowego rozwiązania emerytalnego. Które to rozwiązanie powinno mieć jeszcze zachęty podatkowe. Obecnie mamy 28 różnych praw działających w poszczególnych krajach członkowskich.

Komisja Europejska jako jeden z priorytetów w dziedzinie finansów stawia budowę tzw CMU (Capital Markets Union) i jego składowych. Jednym ze składników ma być transgraniczna forma prawna produktów emerytalnych. Celem projektu jest pośrednio zniesienie kolejnej ‘przeszkody’ w podejmowaniu przez obywateli decyzji o oszczędzaniu na emeryturę…

Oprócz wielu prac projektowych miałem okazję uczestniczyć w grudniu 2016 roku w zebraniu Zarządu FECIF EUROPE w Paryżu.

Więcej informacji o samym projekcie opisałem tutaj.