Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2016.06 Kongres CIFA – Monako 2016

W czerwcu 2016 uczestniczyłem jako delegat Europejskiej Akademii Planowania Finansowego na XIV międzynarodowym forum CIFA: Convention of Independent Financial Advisors.

To 4 dni wykładów, warsztatów i dyskusji w pięknych wnętrzach hotelu Hermitage w Monaco.

Wybrane tematy z kongresu:

 1. Legislative over-activity, investigations, fines, confisca- tion: are these results likely to improve the global financial system?
 2. $700 trillion in derivatives, $200 trillion debt, less than $70 trillion World GDP: Quo Vadis Fiat Money?
 3. KYC, collection of intrusive information on customers, criminalization of tax offences: how far can State intrusion go into the individual’s private sphere?
 4. Persistent economic crisis, loss of tax revenues from employment, States’ excessive indebtedness, incompressible social benefits. Can the Western economic model be saved and, in the case of BREXIT, can the EU survive?
 5. The future of Advice: Fiduciary, Fee only, Fee-based, Commissions: Does it make a real difference?
 6. Managing Client Expectations
 7. The future of Retail Advice: Simplified advice, Robos and DIY clients
 8. Are clients really pleased by „Regulatory Suitability”? What does regulation do for the consumer?
 9. Behavioral Finance – Focus of the advisory process: formal compliance by questionnaires, disclaimers, models and robos vs. evaluating goals, asset classes, B-Ds and products by building scenarios together with the client
 10. The Civil Society response: How to fight overregulation?
 11. Financial Triage: Effectively determining what services are needed and how to deliver these services while fulfilling your fiduciary duties

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.