Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2023.08 Do Polski wchodzi produkt emerytalny OIPE. Tworzyłem jego podstawy w 2016 roku!

Prezydent podpisał dziś ustawę o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym (OIPE). To kolejna (po IKE i IKZE) forma oszczędzania na emeryturę zawierająca zaszyte korzyści podatkowe.

To przypomniało mi że miałem zaszczyt brać udział w pracach nad kształtowaniem podstaw OIPE!

Stąd też chcę podzielić się dziś przygodą, która rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy to zostałem wybrany jako jedyny reprezentant Polski do Międzynarodowej Grupy Roboczej działającej pod egidą organizacji FECIF (European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) oraz EFFP (European Federation of Financial Planning). Ta grupa była częścią większego projektu Komisji Europejskiej, który skupiał się na przyszłości systemów emerytalnych w Europie.

Zadaniem naszej Grupy Roboczej było współtworzenie podstaw pod przyszły produkt – Pan-European Pension Product (PEPP). Kluczowym wyzwaniem było znalezienie praktycznych rozwiązań, aby produkt PEPP mógł dostosować się do mobilności pracowników w UE, pozwalając na inwestowanie w jednym produkcie, który działałby efektywnie w każdym z ponad 20 krajów Unii niejako podążając za zmieniającym miejsce pracy i zamieszkania (na inny kraj w UE) pracownikami.

Jednym z największych wyzwań była różnorodność prawna i podatkowa w krajach UE. Brak ogólnie akceptowanego modelu na poziomie europejskim, który umożliwiałby efektywne funkcjonowanie takiego wielo-krajowego rozwiązania emerytalnego, wymagał od nas kreatywności i innowacyjności. Dodatkowo, ważnym aspektem było włączenie zachęt podatkowych, które różnią się w każdym kraju, aby zachęcić obywateli do oszczędzania na emeryturę.


Zielone światło na kongresie FECIF w Paryżu

Po kilku miesiącach intensywnej pracy, mieliśmy zaszczyt przedstawić nasze wyniki na zebraniu Zarządu FECIF w Paryżu w grudniu 2016 roku. Dostaliśmy mandat do dalszego działania.

2026-12 Na spotkaniu zarządu FECIF w Paryżu – ja z tyłu stołu po lewej stronie

Końcowy sukces i uchwalenie w 2019 roku rozporządzenia UE o produktach PEPP pokazuje że nasze działania mogą faktycznie ułatwić obywatelom Europy budowanie oszczędności emerytalnych.

To także przykład, jak organizacje pozarządowe i eksperci finansowi mogą wspólnie pracować nad rozwiązaniami, które mają wpływ na życie obywateli całej Unii Europejskiej.

Dziękuję wszystkim z którymi realizowałem tę przygodę.


Po latach widać że było warto

Udało się wystartować z dalszymi pracami nad rozwojem transgranicznych rozwiązań prawnych dotyczących produktów emerytalnych. A ostatecznie teraz w październiku 2023 roku produkt trafia do Polski!


Podsumowanie i Przyszłość

OIPE to krok naprzód w tworzeniu bardziej zintegrowanego i elastycznego europejskiego systemu emerytalnego.

Cieszę się, że mogłem być częścią tego przełomowego projektu

Ciekaw jestem co do jego wpływu na przyszłość oszczędzania na emeryturę w Europie.


Na koniec: co to takiego to OIPE?

O samym produkcie dowiesz się więcej na portalu www.wybieramyoipe.pl (mojego autorstwa) który jest formą encyklopedii na temat tego typu produktów.

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

     

    Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
    © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


    Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


    Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.