Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

Ubezpiecz się póki jest taniej (czyli co mówią Tablice Trwania Życia)

Pasjonatem matematyki byłem już w podstawówce. Na studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (wtedy jeszcze jako Akademia Ekonomiczna) podstawowe zajęcia z Matematyki, Matematyki Finansowej czy też przedmiotu „Matematyka II” to było ciągle za mało.

Mieliśmy świetnego wykładowcę, który po godzinach dla grupy kilku zainteresowanych (w tym mnie) postanowił wprowadzić nas szczegółowo w zagadnienia aktuarialne (czyli matematykę ubezpieczeń). Do tego stopnia wciągnęliśmy się w ten temat, że profesor kierował nas w swoich dodatkowych zajęciach w stronę przygotowania do … egzaminu na aktuariusza.

Ostatecznie wybrałem inną drogę – informatykę ekonomiczną, ale tematyka matematyki ubezpieczeniowej jest mi ciągle bliska.


Co oznacza rosnąca śmiertelność?

Spadek oczekiwanej długości trwania życia oznacza dla ubezpieczycieli statystycznie wyższe ryzyko zgonu osoby ubezpieczonej.

Tym samym ceny ubezpieczeń na życie muszą rosnąć.

Nie wiem w jaki sposób będą rosły w przyszłym roku

Warto przy analizie finansów gospodarstwa domowego pomyśleć o ubezpieczeniu na życie:

 • więcej informacji znajdziesz na tej stronie
 • a po wypełnieniu formularza otrzymasz bezpłatną kalkulację

Wyjaśnienia i krótka analiza danych statystycznych

W połowie wakacji 2022 GUS zaprezentował kolejne dane demograficzne – tablice trwania życia, wraz z dodatkowym raportem

(Dane źródłowe: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2021-roku,2,16.html).

Zwracam uwagę na ten wykres:

Co prawda pokazuje dane dla 60 latków, ale tendencja jest podobna w każdym przedziale wiekowym. W latach 1990 do 2020 średnie oczekiwane trwanie życia systematycznie rosło, a potem drastycznie spadło o kilka lat. To efekt nadmiarowych zgonów w czasie COVID. Nie wnikając w przyczyny tych zgonów (aby nie budzić niepotrzebnych dyskusji) – fakty są takie jak na wykresie.

Dosadnie pokazuje to kolejna graficzna wizualizacja danych:

Temat ten omawiałem w kilku webinarach w poprzednich 2 latach – czas przypomnieć co te dane oznaczają w praktyce.

Spadek średniego oczekiwanego trwania życia oznacza większe prawdopodobieństwo zgonu. A tym samym wyższe ceny ubezpieczeń na życie.

Ubezpiecz się póki jest taniej!

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.