Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2019-07 Centralny rejestr obligacji już działa!

Nareszcie – uruchomiony został centralny rejestr zobowiązań emitentów.

To jeden z bardzo pozytywnych elementów zmian prawnych w zakresie emisji obligacji.

Rejestr dostępny jest na stronie: https://rze.info/


Które emisje są w rejestrze?

Aktualnie w rejestrze znajdują się:

 • wszystkie nowe emisje obligacji przeprowadzone po 1 lipca 2019
 • obligacje sprzed 1 lipca które są niematerialne i zdeponowane w KDPW
 • obligacje w formie papierowej (które nie zostały wykupione) będą wprowadzane do systemu przez emitentów od 1 stycznia 2020 roku
 • niewykupione obligacje ale na teraz tylko te, które są w KDPW

Nie są to więc wszystkie obligacje z przeszłości, nie są to też wszystkie obligacje które zakończyły się stratami inwestorów. Natomiast wymogiem formalnym jest wprowadzanie wszystkich bieżących emisji.

Dlaczego to dobra informacja?

Ponieważ wreszcie można w jednym miejscu sprawdzić historię obligacji emitentów – np. z nowych emisji. Przydatne np gdy emitent jest w grupie kapitałowej i w dokumentach emisyjnych nie ma informacji o innych spółkach z grupy – tutaj można szukać informacji o innych zobowiązaniach (z tytuły obligacji).

Proszę tylko pamiętać że to wyłącznie informacje o obligacjach. Nie o innych formach zadłużenia!

Szczegóły poszczególnych emisji

Są bardzo ograniczone. Jest kwota emisji (zebrana), data wykupu, wartość kwotowa odsetek do zapłaty (nie jest podane oprocentowanie – a nie znając daty rozpoczęcia emisji nie da się tego wyliczyć).


Jak wygląda rejestr?

Na głównej stronie zawiera listę emisji obligacji z podaną wartością emisji (suma wpłat na obligacje tej spółki wpisanych) oraz kolumnę „wartość świadczeń niespełnionych”

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.