2019-07 Centralny rejestr obligacji już działa!

Nareszcie – uruchomiony został centralny rejestr zobowiązań emitentów.

To jeden z bardzo pozytywnych elementów zmian prawnych w zakresie emisji obligacji.

Rejestr dostępny jest na stronie: https://rze.info/


Które emisje są w rejestrze?

Aktualnie w rejestrze znajdują się:

  • wszystkie nowe emisje obligacji przeprowadzone po 1 lipca 2019
  • obligacje sprzed 1 lipca które są niematerialne i zdeponowane w KDPW
  • obligacje w formie papierowej (które nie zostały wykupione) będą wprowadzane do systemu przez emitentów od 1 stycznia 2020 roku
  • niewykupione obligacje ale na teraz tylko te, które są w KDPW

Nie są to więc wszystkie obligacje z przeszłości, nie są to też wszystkie obligacje które zakończyły się stratami inwestorów. Natomiast wymogiem formalnym jest wprowadzanie wszystkich bieżących emisji.

Dlaczego to dobra informacja?

Ponieważ wreszcie można w jednym miejscu sprawdzić historię obligacji emitentów – np. z nowych emisji. Przydatne np gdy emitent jest w grupie kapitałowej i w dokumentach emisyjnych nie ma informacji o innych spółkach z grupy – tutaj można szukać informacji o innych zobowiązaniach (z tytuły obligacji).

Proszę tylko pamiętać że to wyłącznie informacje o obligacjach. Nie o innych formach zadłużenia!

Szczegóły poszczególnych emisji

Są bardzo ograniczone. Jest kwota emisji (zebrana), data wykupu, wartość kwotowa odsetek do zapłaty (nie jest podane oprocentowanie – a nie znając daty rozpoczęcia emisji nie da się tego wyliczyć).


Jak wygląda rejestr?

Na głównej stronie zawiera listę emisji obligacji z podaną wartością emisji (suma wpłat na obligacje tej spółki wpisanych) oraz kolumnę „wartość świadczeń niespełnionych”


Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, komentarze, uwagi dotyczące powyższego tekstu lub chcesz dopytać o szczegóły napisz, zadzwoń! Nie ma złych pytań!