Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2021-06 Najtańsze ubezpieczenie na życie w Polsce? Prawdopodobnie tak!

Jeden z wiodących międzynarodowych ubezpieczycieli wprowadził do oferty nowy produkt czystego ubezpieczenia na życie.

To ubezpieczenie terminowe na okres od 10-30 lat.

W większości przypadków cena tego ubezpieczenia będzie niższa niż produktów konkurencji. Ubezpieczenie to dostępne jest wyłącznie u wybranych pośredników ubezpieczeniowych (w tym u mnie).


Milion ubezpieczenia na życie na okres 30 lat za 2.100 zł rocznie?

Tak to możliwe – dla osoby zdrowej w wieku 25 lat.

Ale cena ubezpieczenia na życie zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

 • Twój wiek – każdy kolejny rok powoduje wzrost ceny ubezpieczenia. Kupując ubezpieczenie na życie dziś koszt wyliczony zostanie w oparciu o Twój aktualny wiek
 • Stan Twojego zdrowia – każdy problem zdrowotny może znacząco wpłynąć na cenę ubezpieczenia. Liczy się stan zdrowia z dnia podpisania umowy ubezpieczeniowej (także dla umów wieloletnich)

Działa tu szybki wzrost kosztu polisy terminowej wraz z wiekiem przystąpienia:

 • roczna składka ubezpieczenia 1 milion zł dla osoby w wieku 25 lat dla 30-letniej polisy to 2.100 zł
 • roczna składka ubezpieczenia 1 milion zł dla osoby w wieku 30 lat dla 30-letniej polisy to 3.300 zł
 • dla osoby 40-letniej składka wzrasta do 8.420 zł

Wykres: Wzrost ceny rocznej polisy terminowej (10/20 lub 30-letniej) zależnie od wieku rozpoczęcia umowy. Dane – opracowanie własne (Remigiusz Stanisławek w oparciu o jedną z najlepszych ofert czystego ubezpieczenia na życie na rynku).

Więcej ogólnych informacji znajdziesz na tej stronie.


Jesteś zainteresowany pełnym pakietem informacji?

Sprawdź szczegóły oferty ubezpieczeń

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.