Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2023.10 Ósmy rok wykładów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (studia podyplomowe)

Dziś chcę podzielić się z Wami ważną dla mnie informacją: po raz ósmy mam zaszczyt wykładać na studiach podyplomowych “Bankowość i Doradztwo Finansowe“ pod kierownictwem dr. Krzysztofa Waliszewskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. To dla mnie też chwila refleksji nad tym, jak szybko leci czas…

Współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym jako wykładowca w ramach tych studiów podjąłem 8 lat temu, ale historia jest znacznie starsza 🙂 To uczelnia którą ukończyłem (1998) na katedrze Informatyki Ekonomicznej u prof. Witolda Abramowicza. I już w czasie ostatnich lat studiów byłem asystentem w katedrze i prowadziłem pierwsze zajęcia dla studentów (ćwiczenia). Wracam tym samym co roku w stare mury – z nieukrywaną wielką radością.

Edukacja to moja pasja, a bankowość i doradztwo finansowe są dziedzinami, które dynamicznie się rozwijają i wymagają ciągłego poszerzania wiedzy. W trakcie zajęć dzielę się moimi doświadczeniami i wiedzą z kolejnymi grupami specjalistów na rynku finansowym.

Jak co roku zakres moich przedmiotów zaktualizowałem tak, aby odzwierciedlać najnowsze trendy i wyzwania w doradztwie finansowym. Uczestnicy mogą spodziewać się jak zwykle szeregu studiów przypadków oraz praktycznych porad, z dodatkiem obowiązkowej wiedzy teoretycznej.

Edukacja jest kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego – także w zakresie doradztwa finansowego i bankowości. Dumnie jest brać w tym aktywny udział.

Dziękuję Katedrze za ponowne zaproszenie do współpracy!


Dla zainteresowanych wyciąg informacji na temat studiów

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

Treści programowe modułu Bankowość koncentrują się na takich obszarach tematycznych jak: Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej, Polityka monetarna w UE, System finansowy w UE i Unia Bankowa, Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów, Produkty i usługi, Klienci detaliczni, Klienci zamożni, Klienci MSP, Klienci korporacyjni, Etyka, Ryzyko kredytowe, Ryzyko płynności, Ryzyko rynkowe, Ryzyko operacyjne i inne ryzyka, Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli, Analiza rentowności. Treści programowe modułu Doradztwo finansowe dotyczą planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.


Moduł Bankowość

Jest zgodny z najnowszymi wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat
Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Polityka monetarna w UE
 • System finansowy w UE i Unia Bankowa
 • Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów (Klienci detaliczni, Klienci zamożni, Klienci MSP, Klienci korporacyjni)
 • Etyka
 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko operacyjne i inne ryzyka
 • Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
 • Analiza rentowności

Moduł Doradztwo finansowe

Jest zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®

 • Podstawy planowania finansowego
 • Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza. Polityka finansowa
 • Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP
 • Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP
 • Rynek ubezpieczeń zdrowotnych
 • Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego
 • Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej
 • Uwarunkowania procesu inwestowania
 • Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
 • Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie
 • Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
 • Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym
 • Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych
 • Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego
 • System software’owy wykorzystywany w pracy doradcy finansowego
 • Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta
 • Elementy etyki Doradztwo sukcesyjne

Więcej informacji i zapisy

Informacje na temat studiów

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.