Ryzyka w inwestowaniu – podział na grupy

Lista wybranych ryzyk, które mogą występować można pogrupować na ryzyka:

  • uzależnione od rodzaju działalności operacyjnej / branży w jakiej działa biznes (tzw ryzyka branżowe)
  • związane z negatywnym wpływem skutków pandemii choroby COVID-19 (np. lockdown lub zwiększenie kosztów działalności w związku z zabezpieczeniem higienicznym miejsc pracy)
  • związane z bezpieczeństwem i ochroną danych, w tym danych osobowych (ryzyko włamań do baz danych)
  • kadrowe – np. utraty pracowników (doświadczenie oraz umiejętności zatrudnionych pracowników mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie spółki)
  • związane z wizerunkiem Spółki oraz negatywnym PR (utrata zaufania obecnych i potencjalnych klientów może mieć wpływ na wyniki osiągane przez biznes)
  • ogłoszenia upadłości, restrukturyzacji
  • ryzyka osobowe – właścicielskie np. sprzedaż biznesu, odejście / śmierć / ciężka choroba założycieli biznesu – a tym samym zmiana osób prowadzących biznes
  • i inne

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, komentarze, uwagi dotyczące powyższego tekstu lub chcesz dopytać o szczegóły napisz, zadzwoń! Nie ma złych pytań!