Doradcą Finansowym może dziś się nazwać każdy…
Certyfikowanym Doradcą Finansowym – już nie. Zobacz różnicę.

Wierzę, że każdy może zarabiać na rynku finansowym, pod warunkiem, że zamiast ufać ‚slajdom sprzedażowym’ jest gotów poświęcić kilka godzin na dobór produktów do portfela.

Jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć w co inwestujesz, jak zabezpieczane są ryzyka w bezobsługowych produktach inwestycyjnych zapraszam do kontaktu.

Aktywnie wspieram i promuję rzetelne doradztwo finansowe w Polsce

  • W połowie 2016 roku dołączyłem jako jedyny przedstawiciel Polski (oddelegowany przez Europejską Akademię Planowania Finansowego i FECIF) do projektu PEPS, gdzie (w strukturach UE) z grupą ekspertów z Europy przygotowujemy założenia do ogólnoeuropejskiego programu oszczędności emerytalnych.
  • Oprócz setek szkoleń dla prywatnych inwestorów oraz dedykowanych szkoleń dla branży finansowej wykładałem na kursach EAFP (Europejska Akademia Planowania Finansowego) oraz na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa finansowego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) czy studiach MBA z przedsiębiorczości.
  • Jestem członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji (EAFP, FECIF, PTE) a w ramach MDRT (Million Dollar Round Table) jako jedyny doradca z Polski otrzymałem 4 tytuły Top Of The Table MDRT, a w czerwcu 2016 (Vancouver) jako pierwszy Polak miałem swoje wystąpienie w trakcie tej konferencji (w ramach ConnexionZone).

Gdy inni mówili wpłać i zapomnij – ostrzegałem i edukowałem

  • We wrześniu 2007 roku (przed krachem w 2008r) w wywiadzie video przypominałem, że funduszami trzeba zarządzać. Kto wtedy posłuchał moich rad – jego pieniądze są mu za to wdzięczne.
  • Większość inwestorów słyszała (jakże wygodne sprzedażowo) hasła: wpłać i zapomnij, w długim okresie świetnie zarobisz… Po kilkunastu latach są fundusze, które nadal nie odrobiły ponad 50% spadków z 2008 roku…
  • A wystarczyło monitorować inwestycje i zmienić fundusze po przekroczeniu progu 8-10% spadków…
  • W 2009 roku na szkoleniach online i stacjonarnych informowałem że ryzyka inwestycyjne występują także w Funduszach Zamkniętych. Podając jako przykład jeden z funduszy FIZ rynku nieruchomości. Funduszu, o którym od kilku lat głośno po sporych stratach. Nie będę tu zbyt odkrywczym jeżeli przypomnę, że fundusz oferowany był w banku związanym kapitałowo z prowadzącym fundusz TFI…
  • Fundusze Zamknięte to świetne inwestycje – pod warunkiem, że inwestorzy decyzję o zakupie dokonują w oparciu o coś więcej niż obietnice w okienku bankowym.
  • W wakacje 2012 roku po moich artykułach i wywiadach w mediach na temat 10- i 15-letnich produktów strukturyzowanych rozpętała się afera Kwartalnych Zysków. Banki wycofały produkt z oferty a chwilę później przestały oferować produkty Paretopodobne (Libra, Lucro, Pareto itp).
  • Tu znów inwestorzy padli ofiarą nierzetelnej sprzedaży i opierania się głównie (jeżeli nie wyłącznie) na slajdach marketingowych i przekonywaniu przez ‚doradców’ o ‚pewnych kilkunastoprocentowych zyskach’ z inwestycji…