Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2014.08. Kolejny raz wykładam na Mysleć jak Milionerzy

Pierwszy raz na konferencjach Myśleć jak Milionerzy występowałem w 2009 roku (Kraków). Teraz ponownie nadarzyła się taka możliwość. Patrząc wstecz policzyłem że (czasem sam, czasem z żoną) jako słuchacz gościłem na prawie wszystkich edycjach tego wydarzenia. Zdarzało się, że w jednym roku odwiedzaliśmy z żoną nawet kilka miast. Po co? Energia, motywacja, kontakty biznesowe, poznanie fascynujących ludzi i masa pomysłów.

W międzyczasie brałem udział w pionierskim projekcie Kamila Cebulskiego: Alternatywne Lekcje Przedsiębiorczości i wykładałem na uczelni ASBIRO. Więcej o działaniach Kamila : http://www.kamilcebulski.pl/, Asbiro: http://www.asbiro.pl/.

Kamil Cebulski ponownie znów zorganizował MJM – 8 miast, ponad 50 wykładowców … Zapraszam!

A tak to wyglądało na żywo…

Poniżej zdjęcie z początku mojego wykładu – gdzie jak zwykle rozpocząłem bajką o Królu Inwesturze…

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

     

    Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
    © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


    Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


    Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.