Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2022.10 Moje kolejne wystąpienie na kongresie MDRT w USA

W trakcie ostatniego kongresu Top of The Table MDRT prowadziłem wraz z Sim Gakhar otwartą sesję dyskusyjną.

Po raz kolejny zostałem zaproszony do prowadzenia wykładu / warsztatu w trakcie konferencji Top Of The Table MDRT. Tym razem w formie Open Session. To nowe doświadczenie – wcześniej miałem kilka wystąpień, warsztatów. Open Session to coś zupełnie innego. Doświadczenia wyniesione z Toastmasters pozwoliły na kreatywne przeprowadzenie tego panelu.

Miny uczestników (spodziewających się zwykłej dyskusji) były bezcenne po tym jak spotkanie rozpocząłem siedząc na krzesłach i delektując się świeżym drinkiem opowiedziałem historię, wplatając kontekst wydarzenia, hotel i angażując wszystkich uczestników do wejścia w głąb tej historii.

A potem już poszło z górki.

Zarządzanie i moderowanie dyskusją równolegle przy 4 stołach dyskusyjnych było świetnym doświadczeniem praktycznym.

Dowodzący każdym stołem (nazwaliśmy ich „Captains of the Tables”) zgłosili się zanim zapowiedziałem dla nich małe pamiątki które przywiozłem z Polski.

Celem Open Session było 'wyciągnięcie’ od uczestników najlepszych praktyk biznesowych w kilku obszarach – w formie dyskusji przy stołach a potem przekazanie najlepszych pomysłów przez kapitanów poszczególnych stołów dyskusyjnych.

A co było wcześniej? MDRT od strony organizacyjnej jest zawsze wymagające – niby proste zadanie (Open Session) a jednak przygotowania (wymiana materiałów, spotkania online) trwały kilka miesięcy. Wymagania organizatorów jak zawsze wysokie.

Wygląda na to że udało się spełnić oczekiwania MDRT. Tak przynajmniej mówiło się w kuluarach 🙂

Tegoroczna konferencja miała miejsce w pięknie położonym Ritz Carlton Santa Barbara. Jak zwykle bardzo rozbudowany program konferencji nie pozwolił zbyt dużo cieszyć się atrakcjami jakie oferował hotel.

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

     

    Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
    © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


    Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


    Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.