Firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse nie jest Agentem Firmy Inwestycyjnej anie też w żaden sposób nie jest powiązana z żadnym domem maklerskim ani z żadnym AFI (Agentem Firmy Inwestycyjnej) żadnego domu maklerskiego.

Natomiast – zgodnie z regulacjami prawa i w oparciu o stosowne pełnomocnictwo – współpracę z AFI (Agentem Firmy Inwestycyjnej) jednego z Domów Maklerskich realizuję jako osoba prywatna (Remigiusz Stanisławek) a nie jako firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse.

Jeżeli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia – zapraszam do kontaktu.