Niniejszy serwis internetowy należy do Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse  z siedzibą w Poznaniu (60-687), os. St. Batorego 59A/1  z numerem NIP: 618-164-12-13.


Regulamin serwisu

  • Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, oznacza zakaz korzystania z Serwisu.
  • Firma dokłada należytej staranności aby zapewnić Użytkownikowi bezpieczne i sprawne korzystanie z Serwisu, jednak Serwis udostępniany jest za pośrednictwem sieci Internet, która w swojej istocie nie gwarantuje niezawodności i poufności komunikacji między Spółką a Użytkownikiem.
  • Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i rankingi o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
  • Materiały i informacje na stronie nie mogą być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym.
  • Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora, ponieważ każda inwestycja jest obarczona ryzykiem utraty części lub nawet całości kapitału.
  • Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.
  • Informacje w portalu udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.
  • Dane osobowe pozostawione na stronach portalu (np. poprzez formularze) są przetwarzane zgodnie z RODO i Polityką Prywatności
  • Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia i prawidłowego świadczenia usług przez Spółkę, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności i korzystania z plików cookies.
  • Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez ogłoszenie treści nowego Regulaminu na tej stronie.