Niniejszy serwis internetowy należy do Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse  z siedzibą w Poznaniu (60-687), os. St. Batorego 59A/1  z numerem NIP: 618-164-12-13.


Informacje i dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mogą być traktowane jako oferta, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (z wyłączeniem sytuacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa), świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług maklerskich oraz nie mogą być traktowane jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse zastrzega, iż informacje zamieszczone w niniejszym serwisie mogą być nieaktualne. Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z niniejszego serwisu internetowego w wyniku decyzji podjętych na podstawie tych informacji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do informacji zamieszczonych w serwisie internetowym zaleca się kontakt z Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse.