Niniejszy serwis internetowy należy do Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse  z siedzibą w Poznaniu (60-687), os. St. Batorego 59A/1  z numerem NIP: 618-164-12-13.


Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i rankingi o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Materiały i informacje na stronie nie mogą być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym.

Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora, ponieważ każda inwestycja jest obarczona ryzykiem utraty części lub nawet całości kapitału.

Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.

Informacje w portalu udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.