Do współpracy w inwestowaniu i edukacji finansowej zaprasza Remigiusz Stanisławek.

Ale to wymaga dodatkowego uszczegółowienia – zakres moich czynności i usług jest różny w zależności od tego czy występuję jako osoba prywatna (Remigiusz Stanisławek) czy też jako właściciel firmy Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse.

Wiem że to brzmi dziwnie – ale jestem zobowiązany przedstawić Tobie poniższe wyjaśnienia. W praktyce kontaktujesz się i rozmawiasz z Remigiuszem Stanisławkiem. Ale od strony formalnej raz z osobą fizyczną a raz z właścicielem firmy…

To z kim formalnie rozmawiasz zależy od kontekstu. A ten związany jest z tematem o którym rozmawiamy / korespondujemy. Poniżej krótkie podsumowanie:

  • edukacja finansowa, publikacje i artykuły – występuję jako Remigiusz Stanisławek
  • informacje o inwestycjach w formie pożyczek / udziałów w spółkach – występuję jako Remigiusz Stanisławek
  • ubezpieczenia na życie – występuję jako Remigiusz Stanisławek (jako OFWCA i zarejestrowany pracownik agenta w rejestrze KNF) i Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse jako strona umów w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie
  • informacje dotyczące instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie (akcje, obligacje korporacyjne, FIZ) – występuję jako Remigiusz Stanisławek, współpracownik AFI jednego wybranego przeze mnie Domu Maklerskiego

Portal na którym obecnie jesteś prowadzę jako Firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse.

I tu ponownie przypominam, że firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse nie jest Agentem Firmy Inwestycyjnej anie też w żaden sposób nie jest powiązana z żadnym domem maklerskim ani z żadnym AFI (Agentem Firmy Inwestycyjnej) żadnego domu maklerskiego.

Natomiast – zgodnie z regulacjami prawa i w oparciu o stosowne pełnomocnictwo – współpracę z AFI (Agentem Firmy Inwestycyjnej) jednego z Domów Maklerskich realizuję jako osoba prywatna (Remigiusz Stanisławek) a nie jako firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse.

Jeżeli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia – zapraszam do kontaktu.