Poszukujesz inwestycji?
Dołącz do Finansowego SPA

2022-03-25 Pierwsza inwestycja filmowa – kończą się zdjęcia

Pierwszy film, który finansujemy jest realizowany zgodnie z planem.

Gdy rozmawiamy o inwestowaniu w branżę filmową pierwszym skojarzeniem najczęściej jest czerpanie zysków z wyświetlania filmu w kinach (co jest tylko jednym z pól eksploatacji). Wiemy że ktoś zatrudnia aktorów, jest reżyser… Ale ciężko dowiedzieć się więcej o całym procesie inwestowania. W grupie wspólników mamy ponad 30 lat doświadczenia w biznesie produkcji, dystrybucji i zarabiania na produkcjach filmowych. Tą wiedzą dzielimy się z inwestorami.


Możliwości inwestycji w produkcję filmową

Aby maksymalnie zabezpieczyć interesy inwestorów projekty filmowe realizujemy poprzez spółkę, której jestem wspózałożycielem, współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu. Tak aby wykluczyć ryzyka związane z nieznajomością osób prowadzących biznes.

Celem powstania i działania naszej spółki filmowej jest udostępnienie możliwości uczestniczenia w biznesie filmowym w sposób przejrzysty i stabilny dla inwestorów.

Tak wyglądają warunki:

 • Do czasu gdy inwestor nie otrzyma 110% od zainwestowanego kapitału całość wpływów z danego filmu jest na bieżąco przekazywana inwestorom (z reguły w okresach kwartalnych)
 • Wpływy te nie są pomniejszane o koszty spółki
 • W tym czasie spółka ani jej właściciele nie zarabia ani złotówki z przychodów z filmu
 • Przez 10 lat przychodami spółka dzieli się z inwestorami 50/50

Jak działamy?

Umożliwiamy inwestowanie kapitału w formie dywersyfikacji na kilka filmów w ramach zbiorowej inwestycji wraz z naszą spółką (która występuje w roli koproducenta).

 • inwestujemy w filmy po etapie przygotowawczym (który potrafi trwać 2-3 lata) czyli tuż przed rozpoczęciem zdjęć, gdy gotowy jest scenariusz i inne elementy pozwalające na rozpoczęcie prac nad właściwą produkcją
 • zainwestowany kapitał powinien wrócić do inwestorów zależnie od sukcesu kinowego i momentu finansowania – w ciągu 18-36 miesięcy
 • przychody z różnych pól eksploatacji (kina, VOD, SVOD, platformy cyfrowe, telewizja) będą generować dla inwestorów przepływy pieniężne w ciągu 10 lat od daty premiery filmu (podczas gdy kapitał będzie mógł już pracować gdzie indziej)

Mamy odpowiednią siłę negocjacyjną dającą:

 • odpowiednio zabezpieczone prawa autorskie i wolne od wad prawnych umowy koproducenckie
 • możliwość prowadzenia swobodnego i pełnego audytu na każdym etapie projektu
 • przejrzystość finansowa – regularne raportowanie i kontroling finansowy
 • model rozliczeń na pierwszym miejscu stawia inwestorów

To model biznesu w którym w pierwszym okresie wraca kapitał a potem przez kolejne lata zarabiasz na bieżąco z zysków ze wszystkich pól eksploatacji.


Forma inwestycji

 • Inwestycja realizowana jest w formie Umowy Inwestycyjnej.
 • Biznes filmowy to inwestycja alternatywna
 • To nie jest inwestycja nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • To nie jest inwestycja bez ryzyka
 • To nie jest inwestycja z gwarancją kapitału
 • Informacje na temat inwestycji alternatywnych znajdziesz na tej stronie

Więcej informacji o tej formie inwestycji

Dostępna na stronie opisem inwestycji w biznes filmowy.

Pomagam indywidualnym inwestorom i ich rodzinom budować zamożność poprzez świadome i przemyślane decyzje inwestycyjne i zarządzanie majątkiem.
Jeżeli Twoje cele finansowe to coś więcej niż tylko poduszka bezpieczeństwa i spłata kredytu na mieszkanie to zapraszam do współpracy,
Remigiusz Stanisławek
Certyfikowany Doradca Finansowy
EAFP, FECIF, MDRT ToT

Potrzebujesz informacji?

Zostaw adres e-mail aby otrzymać dodatkowe materiały informacyjne i przypomnienie o najbliższym webinarze na temat mojej działalności.

   

  Polityka Prywatności, RODO, Podstawy prawne działalności, Wpis do rejestru KNF , Ryzyka, Rezygnacja
  © 2007 - :: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse.


  Portal prowadzą wspólnie: Remigiusz Stanisławek oraz firma Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1 NIP: 618-164-12-13. Działalność firmy Rodzinne Finanse nie jest związana z formami inwestowania o których mówi "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi" i nie jest nadzorowana przez KNF. Natomiast Remigiusz Stanisławek jako osoba fizyczna jest umocowanym współpracownikiem Domu Maklerskiego i ma uprawnienia do udzielania inwestorom informacji na temat instrumentów finansowych w formie m.in. akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy zamkniętych z oferty Domu Maklerskiego które to inwestycje objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat formalno-prawnej różnicy między działalnością firmy Rodzinne Finanse a moją osobistą działalnością jako osoba fizyczna w tematach inwestycyjnych znajdziesz na tej stronie.


  Informacje podane w portalu zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i przykłady o charakterze informacyjnym. Opisywane inwestycje nie są lokatą bankową, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości ani tym bardziej gwarancji ochrony kapitału. Materiał na stronach moich portali nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym. Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.