2022-03-25 Pierwsza inwestycja filmowa – kończą się zdjęcia (II nabór do projektu otwarty)

Pierwszy film, który realizujemy z inwestorami jest realizowany zgodnie z planem- możesz dołączyć w otwartym drugim naborze do projektu.

Gdy rozmawiamy o inwestowaniu w branżę filmową pierwszym skojarzeniem najczęściej jest czerpanie zysków z wyświetlania filmu w kinach (co jest tylko jednym z pól eksploatacji). Wiemy że ktoś zatrudnia aktorów, jest reżyser… Ale ciężko dowiedzieć się więcej o całym procesie inwestowania. W grupie wspólników mamy ponad 30 lat doświadczenia w biznesie produkcji, dystrybucji i zarabiania na produkcjach filmowych. Zainteresowanym inwestorom przedstawiamy mało znane fakty – i liczby pokazując jak działa ten biznes.

Celem powstania i działania naszej spółki jest udostępnienie możliwości uczestniczenia w biznesie filmowym w sposób przejrzysty i stabilny dla inwestorów.

 • Do czasu gdy inwestor nie otrzyma 110% od zainwestowanego kapitału całość wpływów z danego filmu jest na bieżąco przekazywana inwestorom (z reguły w okresach kwartalnych)
 • Wpływy te nie są pomniejszane o koszty spółki
 • W tym czasie spółka nie zarabia ani złotówki z przychodów z filmu
 • Przez 10 lat przychodami spółka dzieli się z inwestorami 50/50

Jak działamy?

Umożliwiamy inwestowanie kapitału w formie dywersyfikacji na kilka filmów w ramach zbiorowej inwestycji wraz z naszą spółką (która występuje w roli koproducenta).

 • inwestujemy w filmy po etapie przygotowawczym (który potrafi trwać 2-3 lata) czyli tuż przed rozpoczęciem zdjęć, gdy gotowy jest scenariusz i inne elementy pozwalające na rozpoczęcie prac nad właściwą produkcją
 • zainwestowany kapitał powinien wrócić do inwestorów zależnie od sukcesu kinowego i momentu finansowania – w ciągu 18-36 miesięcy
 • przychody z różnych pól eksploatacji (kina, VOD, SVOD, platformy cyfrowe, telewizja) będą generować dla inwestorów przepływy pieniężne w ciągu 10 lat od daty premiery filmu (podczas gdy kapitał będzie mógł już pracować gdzie indziej)

Mamy odpowiednią siłę negocjacyjną dającą:

 • odpowiednio zabezpieczone prawa autorskie i wolne od wad prawnych umowy koproducenckie
 • możliwość prowadzenia swobodnego i pełnego audytu na każdym etapie projektu
 • przejrzystość finansowa – regularne raportowanie i kontroling finansowy
 • model rozliczeń na pierwszym miejscu stawia inwestorów (szczegóły w dalszej części strony)

To model biznesu w którym w pierwszym okresie wraca kapitał a potem przez kolejne lata zarabiasz na bieżąco z zysków ze wszystkich pól eksploatacji.


Zapisz się po szczegółowe informacje i webinary

Lub zapoznaj się ze stroną z dokładniejszym opisem.

  Formularz: zgłoszenie po dodatkowe informacje o biznesie filmowym

  Wstępne, niezobowiązujące zgłoszenie po dodatkowe informacje i dostęp do webinarów edukacyjnych.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Email (wymagane - otrzymasz dodatkowe informacje)

  Telefon (wymagane - tu prześlemy hasło dostępu do dodatkowych informacji)

  Twoja wiadomość / dodatkowe pytania


  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, komentarze, uwagi dotyczące powyższego tekstu lub chcesz dopytać o szczegóły napisz, zadzwoń! Nie ma złych pytań!