Centralny Rejestr Emisji Obligacji – już działa!

Jednym z bardzo pozytywnych elementów zmian prawnych w zakresie emisji obligacji jest wprowadzenie centralnego rejestru emisji.

Rejestr dostępny jest na stronie: https://rze.info/


Które emisje są w rejestrze?

Aktualnie w rejestrze znajdują się:

  • wszystkie nowe emisje obligacji przeprowadzone po 1 lipca 2019
  • obligacje sprzed 1 lipca które są niematerialne i zdeponowane w KDPW
  • obligacje w formie papierowej (które nie zostały wykupione) będą wprowadzane do systemu przez emitentów od 1 stycznia 2020 roku
  • niewykupione obligacje ale na teraz tylko te, które są w KDPW

Nie są to więc wszystkie obligacje z przeszłości, nie są to też wszystkie obligacje które zakończyły się stratami inwestorów.

Szczegóły poszczególnych emisji

Są bardzo ograniczone. Jest kwota emisji (zebrana), data wykupu, wartość kwotowa odsetek do zapłaty (nie jest podane oprocentowanie – a nie znając daty rozpoczęcia emisji nie da się tego wyliczyć).


Jak wygląda rejestr?

Na głównej stronie zawiera listę emisji obligacji z podaną wartością emisji (suma wpłat na obligacje tej spółki wpisanych) oraz kolumnę „wartość świadczeń niespełnionych”