Co powiesz na możliwość zarabiania w modelu wspólnika w biznesie?

Czyli dołączenia jako wspólnik – udziałowiec w projektach inwestycyjnych.

Co model „Wspólnika w biznesie” oznacza dla inwestora:

 • najczęściej brak bieżących zysków z inwestycji (z reguły dywidendy mogą pojawić się w dalszej przyszłości – spółki raczej reinwestują zyski)
 • czasem występuje dodatkowa opcja wyjścia z inwestycji po kilku latach ze z góry zapisanym zyskiem (nie mylić z lokatą bankową!)
 • oczekiwany zysk wyższy niż zwykłego długu – np pożyczek
 • większa możliwość okresowej kontroli biznesu – realizując uprawnienia wspólnika
 • potencjalne dywidendy w przyszłości (tym wyższe im wcześniej do biznesu dołączył inwestor) – dotyczy biznesów nastawionych na model: rozwój, wzrost i potem zyski dywidendowe
 • potencjalny duży jednorazowy zysk przy sprzedaży biznesu – dotyczy biznesów nastawionych na model: wzrost, brak dywidend, reinwestycje zysków i w dłuższej perspektywie sprzedaż części / całego biznesu
 • z reguły większy próg wejścia – minimalna kwota inwestycji to z reguły 50.000 zł, a czasem 200 czy nawet 500.000 zł

Lub w formie tradycyjnej pożyczki do spółki

Nie każdy i nie na każdym etapie budowania portfela inwestycyjnego jest gotów na formę zakupu udziałów w biznesach. Niektóre z biznesów z którymi współpracuję dają możliwość bardziej 'tradycyjnego’ inwestowania w formie zaciągania długu przez spółkę – na przykład w formie udzielania spółkom pożyczek.

Forma pożyczki oznacza:

 • zapisany w umowie czas trwania – z reguły 18-36 miesięcy
 • terminy płatności odsetek od pożyczek – z reguły kwartalnie
 • niższy próg wejścia niż w przypadku udziałów – pożyczki z reguły dostępne od kwoty 10.000 zł
 • mogą pojawić się dodatkowe zabezpieczenia
 • oprocentowanie najczęściej na poziomie 6-9% rocznie

Inwestycje w biznesy realizujemy w różnych branżach

Najczęściej są to inwestycje w biznesy deweloperskie – tu głównie w spółki celowe dedykowane pojedynczym inwestycjom deweloperskim.

Ale nie tylko (biznesy fin-tech, pożyczkowe, wierzytelności, fotovoltaika, gastronomia). Więcej informacji, dostęp do nagrań, omówienia modeli biznesowych, szczegółowych danych i matematyki zysków w projektach oraz materiały edukacyjne uzyskasz dołączając do Finansowego SPA.

Przykładem może być inwestycja grupowa w mieszkania na wynajem długoterminowy dostępna już od około 10.000 zł. To przy okazji prawdopodobnie najlepiej i najbardziej szczegółowo opisana inwestycja w Polsce… Zresztą sprawdź sam na stronie: www.cfirodzinnefinanse.pl.


Prywatnie też inwestuję w biznesy

Wszystkie moje prywatne inwestycje realizuję w tych samych projektach które udostępniam w Finansowym SPA. Nie mam nic do ukrycia. Moją teczkę – a właściwie kilka teczek – z dokumentami ponad 30 inwestycji (pożyczki, udziały w spółkach, akcje, obligacje korporacyjne, FIZ, inwestycje alternatywne, ubezpieczenia) są do wglądu w moim biurze w Poznaniu.


Inwestycje w biznesy to nie są inwestycje bez ryzyka!

Każda inwestycja wiąże się z ryzykami i może zamiast zysków prowadzić do utraty części a w skrajnych przypadkach nawet całości kapitału. O przykładowych ryzykach przeczytasz tutaj.

Ryzyka inwestycyjne można ograniczać – ale nie można ich całkowicie wyeliminować. Jeżeli Twój doradca finansowy lub jakaś firma pisze lub mówi o pewnych czy też „gwarantowanych” inwestycjach z gwarantowanym zyskiem polecam trzymać się od takich propozycji z daleka…


Chcesz rozpocząć wspólne inwestowanie?

Ale jeżeli z jakiegoś powodu uznasz że jest za wcześnie na rozmowę i chcesz na razie anonimowo (wystarczy email) uzyskać więcej informacji na temat wybranych możliwości inwestycyjnych skorzystaj z uproszczonego formularza poniżej. Otrzymasz e-mailem pakiet dodatkowych informacji.

  Formularz wstępnego zainteresowania

  Jeżeli na razie oczkujesz tylko dodatkowych informacji.

  Email (wymagane)

  Chcę uzyskać więcej informacji na temat (*): (możesz zaznaczyć kilka tematów)
  Inwestycje w biznesy - forma pożyczki (od 10.000 zł)Inwestycje w biznesy - wspólnik w biznesie (od 50.000 zł)Inwestycje deweloperskie (od 10.000 zł)Złoto (od 30 gram)Inwestycja w biznes filmowy (od 10.000 zł)Ubezpieczenia na życieInne tematy (proszę opisać w polu komentarza)

  Imię i nazwisko, telefon (opcjonalne)

  Dodatkowe informacje / pytania (opcjonalne)

  Informacje dodatkowe dotyczące formalnego umocowania w poszczególnych formach inwestowania

  (*) Inwestycje w formie pożyczek / udziałów w spółkach / inwestycje alternatywne nie są instrumentami inwestycyjnymi w rozumieniu o obrocie, nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, nie są w żaden sposób powiązane z jakimkolwiek Domem Maklerskim. Te inwestycje realizować możesz za moim pośrednictwem, gdzie występuję jako firma: Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse

  (**) Inwestycje finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie to np. obligacje, akcje czy też fundusze zamknięte. Inwestycje te realizuje się za pośrednictwem wybranego przez inwestora Domu Maklerskiego (jednego lub kilku). Są to inwestycje podlegające pod nadzór KNF – przy czym nie oznacza to bezpieczeństwa tych inwestycji ani żadnych gwarancji. KNF nadzoruje głównie procesy związane np. z procesami przygotowania oferty, obsługi oferty, obsługi procedury zapisów na takie inwestycje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami moja współpraca z wybranym przeze mnie Domem Maklerskim realizowana jest jako współpracownik AFI (Agenta Firmy Inwestycyjnej) w oparciu o stosowne pełnomocnictwo (do wglądu na spotkaniach osobistych). Jednocześnie informuję że moja współpraca z AFI w ramach obsługi inwestorów dla Domu Maklerskiego jest realizowana przez mnie: Remigiusz Stanisławek (osoba fizyczna) a nie jako firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse. 


  Inwestycje w biznesy – informacje formalne

  W różnego rodzaju biznesy można inwestować na wiele sposobów. Jeżeli jest to forma pożyczki lub udziałów w spółce – nie jest to instrument finansowy w rozumieniu ustawy o obrocie. Pośrednictwo w tego typu inwestycjach nie podlega nadzorowi KNF i nie jest w żaden sposób powiązane z żadnym Domem Maklerskim. Współpracę w tym zakresie realizować możesz z firmą Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse.

  Natomiast w przypadku obligacji korporacyjnych czy też biznesowych funduszy zamkniętych są to inwestycje, które zawiera się z Domem Maklerskim – gdzie poszczególne procesy są już podległe nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Współpracę z AFI Domu Maklerskiego realizuję na podstawie stosownego pełnomocnictwa jako współpracownik AFI. I występuję wtedy jako Remigiusz Stanisławek (a nie firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse).