Dlaczego studia filmowe produkują filmy?

To na pewno jest jasne: po to aby zarobić. Ale mniej znanym faktem jest że chętnie podzielą się zyskiem za pomoc w finansowaniu.


Ty też możesz inwestować (od 10.000 zł)!

Umożliwiamy inwestowanie kapitału w formie dywersyfikacji na kilka filmów w ramach zbiorowej inwestycji jako koproducent. Modelowo jako spółka zapewniamy finansowanie na około połowę kosztów poszczególnych produkcji filmowych (pozostałą część finansują inni koproducenci)

 • zainwestowany kapitał powinien wrócić do inwestorów zależnie od sukcesu kinowego i momentu finansowania – w ciągu 18-36 miesięcy
 • przychody z różnych pól eksploatacji (kina, VOD, SVOD, platformy cyfrowe, telewizja) będą generować dla inwestorów przepływy pieniężne w ciągu 10 lat (podczas gdy kapitał będzie mógł już pracować gdzie indziej)

Co możemy zaproponować?

 • ponad 20 lat doświadczenia w branży filmowej
 • odpowiednio zabezpieczone prawa autorskie i wolne od wad prawnych umowy koproducenckie
 • możliwość prowadzenia swobodnego i pełnego audytu na każdym etapie projektu filmowego
 • przejrzystość finansowa – regularne raportowanie i kontroling finansowy
 • model rozliczeń na pierwszym miejscu stawia inwestorów

Proste i uczciwe zasady podziału zysku z produkcji filmowej

 • Inwestycja poprzez spółkę celową (której jedyną działalnością jest finansowanie produkcji filmowej w roli koproducenta)
 • Do czasu gdy inwestor nie otrzyma 120% od zainwestowanego kapitału całość wpływów z danego filmu jest na bieżąco przekazywana inwestorom (z reguły w okresach kwartalnych)
 • Wpływy te nie są pomniejszane o koszty spółki
 • W tym czasie spółka nie zarabia ani złotówki z przychodów z filmu
 • W kolejnych latach przychodami spółka dzieli się z inwestorami w proporcji 50/50

Zainteresowałem Cię tym tematem?

Zapisz się na listę informacyjną aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji oraz zaproszenie na webinary informacyjne:

  Formularz: zgłoszenie po dodatkowe informacje o biznesie filmowym

  Wstępne, niezobowiązujące zgłoszenie po dodatkowe informacje i dostęp do webinarów edukacyjnych.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Email (wymagane - otrzymasz dodatkowe informacje)

  Telefon (wymagane - tu prześlemy hasło dostępu do dodatkowych informacji)

  Twoja wiadomość / dodatkowe pytania