Uff, długi tytuł. Projekt, w którym biorę udział to w oryginale „Initiative to develop an EU framework for Personal Pensions„.

W połowie 2016 roku zostałem oddelegowany (jako członek organizacji FECIF i EFFP) jako przedstawiciel Polski w tym projekcie. To duże wyzwanie i odpowiedzialność. Ale do takich woluntariatów zgłaszam się często. Mocno identyfikuję się ze słowami Lesa Browna, który kiedyś urzekł mnie takim zdaniem:

Głupio byłoby odejść z tego świata nie pozostawiając po sobie niczego dla społeczeństwa.

 

A jeżeli coś z tego projektu ostatecznie Unia Europejska wdroży będę miał w tym swój niewielki udział. A to dla mnie ważne.

To także ciekawe doświadczenie (pracujemy w większym projekcie Komisji Europejskiej). Np. od strony formalizacji prac.

Aktualnie (listopad 2016) zakończył się etap międzynarodowych konsultacji w projekcie „Personal European Pension Solution – PEPS” w ramach grupy roboczej PEPS przy FECIF.

Podstawowy dokument (w j ang) pobierzesz na tej stronie.

Co to za inicjatywa?

Możliwości swobodnego przemieszczania się, podejmowania pracy na terenie UE rodzą nowe potrzeby – gromadzenia środków na emeryturę w dowolnym kraju (mówimy tu o prywatnych i dobrowolnych programach inwestycyjnych, nie rządowych jak OFE i ZUS).

Na dziś nie ma ogólno-europejskiego modelu prawnego (i podatkowego) dla takiego wielo-krajowego rozwiązania emerytalnego. Które to rozwiązanie powinno mieć jeszcze zachęty podatkowe.

Obecnie mamy 28 różnych praw działających w poszczególnych krajach członkowskich.

Komisja Europejska jako jeden z priorytetów w dziedzinie finansów stawia budowę tzw CMU (Capital Markets Union) i jego składowych. Jednym ze składników ma być transgraniczna forma prawna produktów emerytalnych.

Capital Markets Union – ważny dla Komisji Europejskiej

CMU ma stanowić jeden, ogólnoeuropejski rynek dla kapitału. Chcemy zwiększyć poziom inwestycji inwestorów indywidualnych i budować zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego. Dlatego kluczowe cele takiego planowanego rozwiązania to pełna przejrzystość, prostota, i dostęp do wielu narzędzi (instrumentów) inwestycyjnych.

Każdy kraj jest jednak inny

Rynek produktów emerytalnych w UE nie jest tak rozwinięty, jak mógłby być, a jego transgraniczność jest po prostu marginalna, zarówno pod względem dostępności produktów (ja nie znam…) i możliwości dla oszczędzających na emeryturę w kraju A aby przenieść te oszczędności do kraju B – nie tracąc korzyści np. podatkowych.

Nie będzie łatwo

Ale próbujemy. Liczę, że niedługo będę mógł zaprezentować dokładniej założenia takiego systemu i opowiedzieć o wynikach ale i o tym jak działają dobrowolne produkty emerytalne w innych krajach.

2016-12-13 Posiedzenie Zarządu FECIF

Na spotkaniu Zarządu w Paryżu przedstawiliśmy dotychczasowe wyniki prac nad projektem. Po krótkiej dyskusji otrzymaliśmy mandat do prowadzenia dalszych prac. Czyli pracujemy dalej.

Na zdjęciu członkowie Zarządu i przedstawiciele krajowych organizacji doradców finansowych zrzeszonych w FECIF. Międzynarodowa grupa pasjonatów pracujących m.in. nad regulacjami branży doradztwa. Na zdjęciu przedstawiciele Polski (ja na końcu stołu po lewej), Niemiec, Francji, Wielkiej Brytani, Włoch, Szwajcarii, Hiszpani, Czech, Belgi, Luksemburga…

board

 

2016-11-01 Zakończył się etap konsultacji

peps-konsultacje

O oczekiwaniach dla modelu PEPS pisał ostatnio Bloomberg

peps-bloomberg

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *