Oprócz tradycyjnych inwestycji rynkowych od kilku lat polecam także inwestycje w biznesy, wierzytelności oraz w innowacyjne spółki. Ten ostatni model inwestowania może przynosić stopy zwrotu ponad 20-30% rocznie.

Oczywiście z pewnym ryzykiem uzyskania słabszych wyników czy też poniesienia straty, którą w całym portfelu minimalizuje się dywersyfikacją i odpowiednim doborem biznesów. Nie ma – poza lokatą bankową – inwestycji bez ryzyka. Ale dobry dobór produktów i ich dokładny przegląd oraz zrozumienie zasad funkcjonowania znacząco zmniejsza to ryzyko w porównaniu do inwestowania ‚w co popadnie’.

Skąd takie zyski? Z przyjętego modelu inwestycji – nabywamy udziały w spółkach w początkowej fazie działalności (najczęściej już mających produkt i oferujących go na rynku) w celu szybkiej odsprzedaży udziałów po 3-5 latach.

Inwestycje tego typu dostępne są już od kilku tysięcy złotych. Każdy może stać się tu inwestorem.

To nie są pomysły na biznes

Inwestowanie na etapie pomysłu który chce zrealizować grupa zapaleńców ma szanse na bardzo duże zyski, ale też duże szanse niepewności co do powodzenia tej inwestycji. Dlatego promuję inwestycje w spółki, które już działają na rynku, mają produkt, najczęściej ten produkt już sprzedają i … zainteresowanie produktem jest tak duże, że spółka potrzebuje dodatkowego kapitału na szybszy rozwój.

Tego typu inwestycje polecam co 3-4 miesiące…

Dlaczego tak rzadko? Ponieważ nie jest łatwo wśród wielu ofert wskazać te, które spełniają określone kryteria i dają się dokładnie prześwietlić tak – aby ryzyko po stronie inwestora było mniejsze. Choć oczywiście nie zniwelowane w całości.

Poza tym – słabszy wynik na  części portfela Venture Capital to z góry zakładany scenariusz przez dużych graczy (np. funduszy VC lub aniołów biznesu). Co nie wpływa na całościowy wynik z takiej inwestycji. Pod warunkiem, że w portfelu mamy takich spółek co najmniej kilka.

Dlatego proponuję przystępować do tych inwestycji stopniowo – dokupując udziały w kolejnych pojawiających się inwestycjach tak aby w ciągu 1-2 lat zbudować własny, prywatny portfel Venture Capital.

Zapraszam do lektury!

Stwórz własny portfel inwestycji VentureCapital!

Nieważne jakim kapitałem na tego typu inwestycje dysponujesz warto stosować dywersyfikację. Chcąc na takie inwestycje przeznaczyć 500.000 zł można podzielić to na dwa różne fundusze FIZ i kilka innych inwestycji. A mając do zainwestowania 20.000 zł podzielić taką kwotę na kilka mniejszych inwestycji. Tego typu inwestycji będę oferował więcej. I czasem minimalna wpłata będzie wynosić np. 2.000 zł. Czasem 10.000 zł.

Zyski z pojedynczych inwestycji mogą w ciągu 3-5 lat wynieść 100-500% lub nawet więcej. Ale mogą też być znacznie mniejsze: np. 50%, lub przynieść częściową stratę (np. 20%) a w skrajnym przypadku można całkowicie utracić kapitał z pojedynczej inwestycji (jeżeli biznes upadnie tak bardzo, że nie będzie w stanie zwrócić nawet części zainwestowanego kapitału). Po to potrzebna dywersyfikacja.

Przykładowo mając w portfelu pięć zakupionych inwestycji tego typu i inwestycję na 4 lata wyniki mogą być następujące – począwszy od bardziej prawdopodobnych wyników (Warianty 1-5) po wariant dość pesymistyczny (Wariant 6).

img-vc

Jaki ma to wpływ na Twój cały portfel inwestycyjny

Zależnie od wyników pozostałej części inwestycji.

Zakładając zyski 8% (większość inwestycji stałodochodowych z mojej oferty)

Jeżeli w VC inwestujesz 20% kapitału:

  • wtedy zysk 20% rocznie na inwestycji VC oznacza dodatkowe 2,4% zysku na całym portfelu. Jeżeli więc pozostała część portfela zarabia 8% rocznie to przy zysku 20% na VC cały Twój portfel zarabia 10,4% rocznie. A jeżeli inwestycje VC przyniosą (czarny scenariusz) stratę 50% (czyli połowę z 20% kapitału = 10%) to na pozostałych inwestycjach stratę tę odrobisz w 3 lata.

Jeżeli w VC inwestujesz 10% kapitału:

  • wtedy zysk 20% rocznie na inwestycji VC oznacza dodatkowe 1,2% zysku na całym portfelu. Jeżeli więc pozostała część portfela zarabia 8% rocznie to przy zysku 20% na VC cały Twój portfel zarabia 9,2% rocznie. A jeżeli inwestycje VC przyniosą (czarny scenariusz) stratę 50% (czyli połowę z 10% kapitału = 5%) to na pozostałych inwestycjach stratę tę odrobisz w 2-3 lata

Zakładając zyski 5%

Jeżeli w VC inwestujesz 20% kapitału:

  • wtedy zysk 20% rocznie na inwestycji VC oznacza dodatkowe 4% zysku na całym portfelu. Jeżeli więc pozostała część portfela zarabia 5% rocznie to przy zysku 20% na VC cały Twój portfel zarabia 8% rocznie. A jeżeli inwestycje VC przyniosą (czarny scenariusz) stratę 50% (czyli połowę z 20% kapitału = 10%) to na pozostałych inwestycjach stratę tę odrobisz w 5 lat

Jeżeli w VC inwestujesz 10% kapitału:

  • wtedy zysk 20% rocznie na inwestycji VC oznacza dodatkowe 2% zysku na całym portfelu. Jeżeli więc pozostała część portfela zarabia 5% rocznie to przy zysku 20% na VC cały Twój portfel zarabia 6,5% rocznie. A jeżeli inwestycje VC przyniosą (czarny scenariusz) stratę 50% (czyli połowę z 10% kapitału = 5%) to na pozostałych inwestycjach stratę tę odrobisz w 4,5 roku

W ten sposób:

jako inwestor masz możliwość wypracowania o kilka procent średniorocznie więcej na całym kapitale przy ryzyku, że przez kilka lat zysk wyniesie 0. Im młodszy wiek – tym większą część portfela można w te inwestycje realizować (masz więcej czasu aby w razie katastrofy w tych inwestycjach odrobić straty pozostałą częścią portfela).

Minimalna kwota inwestycji

Za każdym razem jest inna. Zależy od łącznej kwoty, którą chce pozyskać spółka. Zdarzały się inwestycje od 2.000 zł, zdarzały się też takie od 20.000 zł.

To, że inwestycja jest dostępna od 2.000 nie oznacza, że mając portfel o wartości 500.000 nie warto się nią zainteresować. Warto, niezależnie od wartości własnych inwestycji budować dodatkowy portfel złożony z tych innowacyjnych spółek.

Ile inwestować w VC

Zasada, którą proponuję jest następująca:

  • dla osób w wieku do 40 lat – do 30% portfela. Dlaczego? Dłuższy horyzont inwestycyjny, to także czas budowania kapitału gdzie pojawiać się będą w kolejnych latach kolejne oszczędności do zainwestowania
  • dla osób w wieku od 40 do 60 lat – do 20% portfela. Dlaczego? Tu często będą to już większe oszczędności i powoli warto ograniczać dodatkowe ryzyko. 20% portfela w inwestycjach VC jest całkiem bezpieczne. Nawet gdyby (całkiem hipotetycznie) połowa inwestycji VC zbankrutowała (czyli strata 50% na całym portfelu VC zakładając, że równie pechowo druga połowa inwestycji VC zarobi dokładnie 0%) oznacza stratę 10% kapitału. Co przy pozostałych inwestycjach, np stałodochodowych, z zyskami średnio 6-8% rocznie oznacza, że taką stratę po uwzględnieniu podatków całość portfela odrobi w 1,5 roku. W zamian za możliwość jednak dużych zysków perspektywa 1,5 roku bez zysku w sytuacji katastrofy w portfelu VC jest do zaakceptowania
  • dla osób w wieku ponad 60 lat – do 10% portfela. Dlaczego? Są to inwestycje mniej płynne. Może okazać się, że zamiast 2-4 lat udziały w spółce trzeba będzie trzymać dłużej. Dodatkowo też warto bardziej ograniczać ryzyko w portfelu.

Jeżeli ktoś interesuje się tego typu inwestycjami, i jest gotów – przy dobrym doborze inwestycji i dywersyfikacji – na nieco większe ryzyko ale i zyski dla całego portfela można powyższe procenty zwiększyć o 10-15%.

Ja prywatnie celuję w kierunku 35% udziału tych inwestycji w portfelu. Stopniowo dokupując wszystkie nadarzające się okazje, z tych które polecam.

Dla inwestorów o bardzo ostrożnym podejściu do inwestowania warto pomyśleć o chociaż 10% udziale tego typu inwestycji w portfelach. Wtedy nawet (hipotetyczna) całkowita upadłość takich biznesów, czyli strata 100% zainwestowanego kapitału jest spokojnie do odrobienia z pozostałych inwestycji w ciągu 1,5-2,5 roku.

Ryzyko minimalizuje się tutaj poprzez dobór spółek i biznesów w które inwestujemy oraz dywersyfikację.

W ciągu roku powinno być dostępnych 5-6 takich projektów

Na rynku można bez trudu znaleźć dziesiątki firm poszukujących finansowania – ale inwestowanie Venture Capital nie polega na kupowaniu w ciemno wszystkiego co zapuka do drzwi…

Dlatego proponuję stopniowe dokupywanie kolejnych wyselekcjonowanych projektów po to aby posiadać kilka takich inwestycji na mniejsze kwoty – budując własny portfel oparty o innowacyjne spółki.

W ten sposób można skorzystać z takich inwestycji nawet wtedy jeżeli nie możemy pozwolić sobie na inwestycję w zdywersyfikowany Fundusz Zamknięty (gdzie minimalna wpłata wynosi 200.000 zł). Stając się Aniołem Biznesu (i świetnie zarabiając) budując kwotą kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy portfel złożony z kilku inwestycji.


Zainteresowany?

Jeżeli zainteresował Cię temat tego typu inwestycji i chcesz otrzymywać informacje o tego typu ofertach wypełnij poniższy formularz. Otrzymasz wtedy dodatkowe materiały i informacje.

Najbliższa tego typu inwestycja dostępna będzie prawdopodobnie pod koniec stycznia.

W polu Nazwa lub Kod inwestycji wpisz: Venture Capital

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *